Zákon o registru smluv – od 1. července už naostro | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Zákon o registru smluv – od 1. července už naostro

Od 1. července budou smlouvy platné jen při správném zveřejnění v registru. Umíte zabránit chybám s fatálním dopadem?
Co přinese aktuální novelizace, například zrušení písemné formy smlouvy?
Jaké jsou zkušenosti z praxe?
Jak zveřejnit všeobecné obchodní podmínky?
Jak řešit urgentní smlouvy?
Jak chránit osobní údaje při prodeji bytu?

S povinnostmi zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv vás seznámí nově zařazený seminář "Zákon o registru smluv – od 1. července už naostro", který se bude konat dne 21. 7. 2017.

Například jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy, jak správně aplikovat výjimky z uveřejnění, jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného plnění nebo rámcové smlouvy, kdy je objednávka smlouvou, jak zachytit písemnou formu smlouvy, jak chránit osobní údaje, obchodní tajemství nebo interní bezpečnostní informace. Tyto znalosti vám umožní eliminovat zásadní rizika neplatnosti smluv, která vyplývají z chyb při zveřejnění.

Seznámíte se také s novelizací zákona projednávané právě v Parlamentu, která se týká okruhu smluv a písemné formy smluv.

Právní úprava registru smluv se také opírá o zákon o svobodném přístupu k informacím a má vztah k zákonu o zadávání veřejných zakázek a o územních rozpočtech. Kombinace dopadu uvedených předpisů není jednoduchá a vyžaduje dobrou znalost, alespoň typických situací, které také budou obsahem semináře.

Program semináře >>

Seminář "Zákon o registru smluv – od 1. července už naostro" se dotýká obrovského množství povinných subjektů, jejich smluvních partnerů a jimi uzavíraných smluv. Zveřejňují se povinně všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 tis. Kč, jejichž stranou je stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, a další právnické osoby, „v níž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby“, tedy například obecní a krajské firmy, jak jsou dopravní podniky nebo technické služby.
Povinnost uveřejnění smluv s těmito povinnými subjekty se však týká i smluvních stran, tedy zejména podnikajících fyzických a všech dalších právnických osob.

Pro pracovníky veřejné správy, zejména škol, školek, knihoven a příspěvkových organizací, je speciálně určen seminář Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení, který se uskuteční 23. 6. 2017.

Autor: 1. VOX a.s. (31. 5. 2017)


Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.