Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti da | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • Aktuality 2017
  • Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Na rozdíl od předchozích let se nedočkáme překotných změn na konci roku 2017, neboť novela, která výrazně ovlivní postupy daňových subjektů v roce 2018, byla schválena již v první polovině kalendářního roku 2017.

Účinnost daňových změn
Novela č. 170/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, vstoupila v platnost 16. června 2017. Účinnost změn v zákoně o dani z přidané hodnoty byla nastavena na 15. den po zveřejnění zákona ve sbírce zákonů, tj. na 1. červenec 2017.

V oblasti daně z příjmů je účinnost nastavena velmi složitě a problematicky. Podle přechodných ustanovení zákona se pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle tohoto přechodného ustanovení dopadne v dani z příjmů novela na daňové poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok až od roku 2018.

Nový výdajový strop pro OSVČ

Některé z novinek, které novela zavedla, lze ale podle dalších přechodných ustanovení použít již pro aktuální zdaňovací období. Fyzické osoby, které uplatňují procentní výdaje, musí počítat se zavedením nového výdajového stropu u tohoto typu výdajů, který bude omezen maximální výší příjmů 1 000 000 Kč, např. poplatník podnikající na základě živnostenského oprávnění s příjmem 1 500 000 Kč uplatní v roce 2017 60% výdaj, tj. 900 000 Kč, základ daně tedy bude mít stanoven ve výši 600 000 Kč. Pokud bude chtít tento podnikatel uplatnit výdaje v procentní výši i v roce 2018, bude jeho základ daně 900 000 Kč.

Daňové zvýhodnění na děti a slevy
Uvedená novela sice umožnila rodičům „paušálistům“ bezproblémové uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na druhého z manželů, ale za cenu výrazného omezení výdajů, které v konečném důsledku vyvolá u podnikatelů s příjmy nad 1 000 000 Kč významný nárůst výše daně z příjmů fyzických osob i odvodů pojistného. Podle přechodného ustanovení novely si při sestavení daňového přiznání za rok 2017 mohou poplatníci vybrat, zda budou postupovat podle původního znění zákona nebo zda uplatní paušální výdaje podle novelizovaného znění.
Změnu zákona o daních z příjmu přinesla i novela č. 200/2017 Sb., která zvyšuje s účinností od 1. ledna 2018 daňové zvýhodnění na jedno dítě na částku 15 204 Kč.

Elektronická evidence tržeb v roce 2018
Někteří podnikatelé se budou muset v průběhu roku 2018 vyrovnat se zahájením povinnosti elektronické evidenci tržeb, kterou upravuje zákon č. 112/2016 Sb. Od března 2018 začnou tržby evidovat např. podnikatelé ve výrobě (pekaři, cukráři,….), účetní, daňoví poradci či auditoři. Od 1. června 2018 pak budou evidovat tržby všichni zbývající podnikatelé (elektrikáři, obkladači, výrobci oděvů,…).

Zákon o evidenci tržeb rozlišuje evidenci tržeb běžným způsobem, tj. v on-line režimu a evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu. Tržby ve zjednodušeném režimu mohou evidovat podnikatelé, pokud jim plynou z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob a dále podnikatelé, kteří mají evidenci ve zjednodušeném režimu povolenu správcem daně, např. z důvodu nekvalitního internetového připojení.

Podrobněji upravuje evidenci tržeb Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který vydalo Generální finanční ředitelství.   

K 26. 10. 2017.
Autor: Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně, spolupracující lektorka 1. VOX a.s.)

S autorkou se můžete setkat například na seminářích:
9. 11. 2017 DPH v roce 2017 v příkladech a připravované změny pro rok 2018 – pro zkušené

–> v rámci cyklu 7. – 9. 11. 2017 DPH v roce 2017 a připravované změny pro rok 2018 – speciálka pro zkušené

21. 11. 2017 Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 – speciálka

–> v rámci cyklu 20. – 21. 11. 2017 Daň z příjmů v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 – speciálka

12. 12. 2017 Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2018
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.