Akreditované kurzy | Neziskový sektor

Akreditované kurzy

 

AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

VOX je oprávněn vydávat osvědčení o rekvalifikaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. MŠMT ČR udělilo akciové společnosti 1. VOX akreditaci k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s platností do 11. srpna 2020.

Akreditaci MŠMT ČR získaly 2 vzdělávací programy.

 Název vzdělávacího programučíslo akreditace
1 Účetnictví MSMT-29810/2014-1/780
2 Novinky v pravopise, stylistice a normě
MSMT-17486/2014-1-434


AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA ČR

Akreditace Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, byla udělena vzdělávací instituci pod číslem AK I./I-101/2004. Dne 12. 6. 2018 obnovilo MV ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, vzdělávací instituci 1. VOX a.s. akreditaci na základě splnění podmínek pro udělení akreditace podle ustanovení § 30 odst. 1 až 3 zákona o úřednících. Akreditace je tak platná do 12. 6. 2021.

Akreditaci MV ČR získalo 21 vzdělávacích programů.
 Název vzdělávacího programučíslo akreditace
1 Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích                                                                  AK/PV-298/2010
2 Poskytování dotací AK/PV-299/2010
3 Průběh kontroly u příjemců dotací
AK/PV-138/2011
4 Vnitřní kontrola a interní audit
AK/PV-1227/2012
5 Ochrana osobních údajů v praxi
AK/PV-926/2012
6 Daňový řád ve veřejné správě
AK/PV-1287/2012
7 Veřejná podpora
AK/PV-1172/2012
8 Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek AK/PV-450/2016
9 Transfery u vybraných účetních jednotek AK/PV-453/2016
10 Interpretace a využití účetních informací u vybraných účetních jednotek AK/PV-452/2016
11 Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek AK/PV-449/2016
12 Vlastní zdroje u vybraných účetních jednotek AK/PV-451/2016
13 Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku
AK/PV-697/2016
14 Ochrana osobních údajů v praxi podle obecného nařízení (GDPR)
AK/PV-139/2018
15 DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů
AK/PV-181/2018
16 Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady
AK/PV-200/2018
17 Velká novela stavebního zákona v praxi – právní praktické zkušenosti z aplikace novely stavebního zákona s účinností od 1.1.2018
AK/PV-217/2018
18 Protikorupční chování
AK/PV-304/2018
19 Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
AK/PV-338/2018
20 Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR
AK/PV-340/2018
21 Zákon o zadávání veřejných zakázek
AK/PV-522/2018

AKREDITACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla udělena vzdělávací instituci pod číslem 2012/1154-I.

  Název vzdělávacího programu číslo akreditace
1 Zvládání obtížné komunikace s klienty sociálních služeb a jejich rodinami                                                                                  
2015/0633-PC/SP/PP

Všechny tyto programy jsme schopni připravit jako zakázková školení „šitá" na míru právě Vaší instituci či organizaci, na některé se můžete přihlásit v termínech, kdy je otevíráme jako tzv. otevřené kurzy.

Účastníci těchto kurzů získají Osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MV ČR/MPSV/MŠMT.
Cena těchto vzdělávacích programů je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní formulář
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.