Oblasti vzdělávání | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Oblasti vzdělávání

Vašim požadavkům dovedeme přizpůsobit veškerá témata, která najdete v naší produktové nabídce na webu.
 
Zároveň již máme bohaté zkušenosti s tématy, která mají užší zaměření a v naší nabídce se nenachází, jak z oblasti hard skills i soft skills. Pro představu uvádíme některé konkrétní případy z obou oblastí:

  HARD SKILLS

 • Zušlechťovací styk v mezinárodním obchodě
 • Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní
 • Narušení vnitřních kontrolních systémů v účetnictví
 • Efektivní řízení – komplexní ekonomický, finanční a manažerský pohled
 • Deriváty účetnictví podnikatelů, včetně oceňování
 • Analýza výnosnosti, likvidity, aktivity a finanční stability firmy
 • Leasingové operace – účetně, daňově
 • Přeměny v ČR a na Slovensku, problematika přeshraničních fúzí
 • Likvidace obchodních společností a družstev
 • Prevence podvodů a nastavení informačních technologií pro detekci podezřelých obchodů na praktických příkladech
 • Zastupování podle NOZ
 • Věcná práva s důrazem na věcná břemena a jejich zajištění
 • Zákon o obchodních korporacích
 • Právní vztahy banky a klienta
 • Občanský zákoník v daňových souvislostech
 • Opatření v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a trestně právní souvislosti
 • Směnečné právo, právní, účetní, daňové souvislosti
 • Právní postavení členů orgánů obchodních společností
 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Vyvlastňování pozemků a staveb
 • Analýza řízení rizi
 • Vybrané kapitoly krizového managementu
 • Podvody a finanční kriminalita
 • Riziko měření a rizika
 • Mapování rizik podvodů u podnikatelských subjektů
 • Ochrana osobních údajů
 • a další...

  SOFT SKILLS - český jazyk

 • Strukturované myšlení efektivního manažera
 • Hry pro rozvoj myšlení, paměti a koncentrace
 • Rychlé meditace pro zklidnění těla a mysli
 • Jak více využívat mozek – práce s informacemi, efektivní učení, trénink paměti, myšlenkové mapy, kreativní myšlení
 • Jak více využívat mozek – mindfullness
 • Síla pozitivního myšlení a triky naší mysli
 • Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě - účinná relaxace, autogenní trénink
 • Zvýšení výkonosti vašeho mozku – brain jogging, pamě» a kreativita
 • Komunikace - naše hry, strategie, taktiky versus potřeby a jejich priority
 • Jak se správně ptát, abychom získali správné odpovědi
 • Náročné komunikační dovednosti
 • Praktická příprava odborné prezentace
 • Krizová komunikace
 • Kreativita v řešení
 • Timing a priority
 • Stimulace kreativního myšlení
 • Vytváření a změna kultury
 • Odhalování a využití lidského potenciálu
 • Péče o duševní zdraví v povolání s vysokou úrovní stresu
 • Jak se bránit neetickým útokům v komunikaci
 • Formy násilí na pracovišti (Mobbing, Bossing, Sexual Harassment)
 • Závislostní chování zaměstnanců
 • Kriminalita na pracovišti
 • Life management – umění organizovat vlastní život (pracovní i soukromý)
 • Metoda energetické psychologie EFT
 • Zvyšování výkonnosti
 • Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy včetně typografického auditu vybrané směrnice
 • Pravidla společenského chování a etikety
 • Úřední dopisy, obchodní dopisy, problémové oblasti při vytváření písemností
 • Typografický audit
 • Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech včetně auditu stylizace vybraných písemností
 • Náborové trendy a talent management v logistice
 • Získávání, rozvoj a udržení talentů ve společnosti
 • Emočně inteligentní organizace a talent management
 • Vliv prodlužování pracovní délky života na práci s talenty
 • Řízení práce na dálku
 • Aspekty práce na dálku a její srovnání s prací v kanceláři
 • Komunikace na dálku a techniky zajištění produktivity práce
 • Ukliďte si - doma, v práci i v hlavě
 • Odmítání - schopnost se vymezit
 • Jak to nepohřbít aneb nejčastější chyby v komunikaci
 • Nervy na pochodu (zvládání emocí)
 • Sociálně - psychologický výcvik, utváření týmu a týmová spolupráce, vedení pracovního týmu
 • Efektivní komunikace a asertivní jednání /výcvik komunikačních dovedností/, zvládání konfliktů
 • Efektivní zvládání stresových situací, autoregulační techniky
 • Media - training, styk s veřejností /P.R./
 • Assessment Centre
 • Extrémní psychická zátěž
 • TQM – Total Quality Management
 • Základní pravidla společenského styku
 • Mezinárodní společenský protokol v obchodní praxi

  SOFT SKILLS – anglický jazyk

 • Solutions, level 1, 2, 3, 4
 • Issue Analysis, level 1, 2, 3, 4
 • Relationships and Collaboration, level 1, 2, 3, 4
 • Leadership skills
 • Effective communication with customers
 • Presentation skills
 • Negotiation skills
 • Specifics of english presentation


Kontaktní formulář
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.