Výzva OPZ č. 079: Age management | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
 • Aktuality 2017
 • Výzva OPZ č. 079: „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“

Výzva OPZ č. 079:
„Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“

Dne 30. 10. 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy OPZ č. 079 pod názvem „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“. Rozděleno bude celkem 300 mil. Kč.

Hlavním cílem této výzvy je podpora aktivit vedoucích k zavádění age managementu ve firmách – řízení zohledňující věk zaměstnanců. Výzva je určena pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.
Finanční prostředky poskytnuté v této výzvě mají ve firmách pomoci řešit problematiku zvyšujícího se věku zaměstnanců. Zároveň mají pomoci vytvořit takové způsoby personální práce, které umožní každému zaměstnanci využít svůj pracovní potenciál a nebýt diskriminován na základě svého věku.

Podporované aktivity
Do podporovaných aktivit výzvy jsou mimo jiné zařazeny: 

 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem. (Podpora se týká profesního vzdělávání konkrétních zaměstnanců, jehož potřebnost vyplyne z výsledků age management auditu. Výzva č. 79 není zaměřena na celopodnikové profesní vzdělávání.)
 • Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0 (tzv. čtvrté průmyslové revoluce): 

  - osvěta a využití 4. průmyslové revoluce nejen pro začlenění starší generace do pracovních procesů,
  - vzdělávací a poradenské aktivity pro zaměstnance v oblasti digitální gramotnosti a v oblasti nových technologií a postupů s ohledem na age management,
  - programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem/digitálním zařízením a na nové způsoby práce v dané profesi,
  - aktivity zaměřené na podporu flexibility, adaptability,
  - zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, prevence syndromu vyhoření, motivace ke změnám, posilování významu celoživotního učení apod.


Příjem žádostí bude probíhat do 29. 3. 2018.

Výzvu a příslušné dokumenty lze stáhnout na https://www.esfcr.cz/vyzva-079-opz

V případě zájmu o zaslání seznamu možných kurzů realizovatelných v rámci této výzvy nám napište na vox@vox-kurzy.cz.

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.