Obchodní podmínky | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VOX a.s.

Společnost 1. VOX a.s., IČ: 27204987, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vl. 9706, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství, e-learningu a prodeje odborných publikací. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností 1. VOX a.s. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností 1. VOX a.s. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes e-shop, e-mailem nebo jinou písemnou formou. Můžete použít vzorovou přihlášku, kterou lze libovolně kopírovat, resp. nahradit vlastním formulářem obsahujícím stejné údaje.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáte přes e-shop, přijde vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud vám tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti.
Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.
Způsoby úhrady jsou:
- hotově – v první den konání akce
- převodem – na základě zálohové faktury
- platební kartou – v místě konání akce (akceptujeme platební karty MasterCard a Visa).

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

V případě hotovostní platby nebo úhrady platební kartou účastník obdrží zjednodušený daňový doklad. Fakturu (řádný daňový doklad) v tomto případě již nevystavujeme. Pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč vč. DPH, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad – fakturu poštou.

Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.

V hotovosti ani platební kartou nelze platit akce pořádané u partnerských organizací.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

Slevy

Nabízíme vám možnost různých slevových programů a akcí (věrnostní slevy, slevy za více účastníků na jednom kurzu, slevy first minute, last minute atd.). Více informací získáte na www.vox.cz v části „Slevové programy“.

Certifikáty, akreditované kurzy

U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát.

Spolupracujeme s mezinárodní společností International Education Society Ltd. (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a českém jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a jiné). Cena certifikátu je vždy uvedena u jednotlivých kurzů.

Účastník akreditovaného kurzu MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR), MV ČR (Ministerstvo vnitra ČR) nebo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) obdrží osvědčení o jeho absolvování.
V případě, že se jedná o akreditovaný kurz, splňující podmínky zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.

U vybraných vícedenních kurzů vystavujeme účastníkovi „Osvědčení o absolvování“.
Na vyžádání také vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost 1. VOX a.s. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Doprava do školicího centra a možnosti parkování

Hlavní školicí centrum se nachází v centru Prahy na adrese: Senovážné náměstí 978/23, Praha 1. Dopravní možnosti jsou následující: tram č. 3, 9, 14 a 24 – stanice „Jindřišská", dále pěšky 80 m směr Senovážné náměstí; metro A – stanice „Můstek", výstup směr Václavské náměstí, ze středu Václavského nám. pěšky vpravo ulicí Jindřišská směrem na Senovážné náměstí (nebo 1 stanice tram. 3, 9, 14 a 24); metro B – stanice „Náměstí Republiky", výstup směr Florenc, dále pěšky směr Senovážné náměstí (nebo 1 stanice tram. 3, 9, 14 a 24); metro C – stanice „Hlavní nádraží", dále pěšky ulicí Jeruzalémská směrem na Senovážné náměstí.

Obchodní podmínky – PUBLIKACE

Objednávky

Objednávku je možné poslat prostřednictvím e-shopu (vložit odkaz), osobně v sídle společnosti, e-mailem nebo poštou. Podané objednávky jsou závazné.

Způsob a termín dodání

Objednané knižní publikace Vám budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky a odeslány společně s fakturou prostřednictvím České pošty, s. p.

Publikace jsou dodávány výhradně na dobírku. Po předchozí telefonické dohodě je možný také osobní odběr.
U skladových zásob vyřizujeme zpravidla objednávku nejpozději do následujícího pracovního dne. U publikací, které připravujeme, je možné vyřídit objednávku až po jejich vydání.
Pokud dojde v mimořádných případech ke zpoždění dodávky, budete na to upozorněni.

Stornování objednávky

Objednávku je možné stornovat osobně v sídle společnosti, telefonicky nebo e-mailem. Zakázka bude stornována, pokud již nedošlo k expedici zboží (tímto není dotčeno právo na vrácení zboží viz odst. „Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží“).

Případné reklamace zboží jsou upraveny samostatně v reklamačním řádu.

Platební podmínky, způsob úhrady

Zásilky se hradí formou dobírky. V případě osobního odběru je možná platba v hotovosti nebo platební kartou (akceptujeme platební karty MasterCard a Visa). Ke každé zásilce na dobírku účtujeme balné podle velikosti zásilky a poštovné podle platného ceníku České pošty.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. K ceně bude připočteno balné podle velikosti zásilky a poštovné podle platného ceníku České pošty.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zaslané zboží lze vrátit (i bez udání důvodu společně s fakturou a nepoškozené) do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Zboží můžete poslat poštou nebo vrátit osobně v sídle společnosti.

Záruční podmínky

Záruka na zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního, resp. Občanského zákoníku v platném znění.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost 1. VOX a.s. povinna tuto informaci poskytnout.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak tyto uvedeny v Poučení o zpracování osobních údajů uveřejněném na webu společnosti 1. VOX a.s. (https://www.vox.cz/osobni-udaje.html).

Ostatní informace

Společnost 1. VOX a.s. je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 226 539 670, 777 741 777 nebo nám napište na vox[zavináč]vox-kurzy.cz. Všechny kontakty najdete zde.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2013
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.