Profil společnosti | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

PROFIL SPOLEČNOSTI 1. VOX a.s./Company profile 1. VOX a.s.pdf

 • Vzdělávací a poradenská společnost 1. VOX a.s. působí na trhu vzdělávání již od roku 1993, a to původně jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity a odborné nakladatelství přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1. VOX a.s. (dále jen VOX).
 • VOX realizuje veřejné vzdělávací akce z oblasti daní, účetnictví, mezinárodních účetních standardů, ekonomického a finančního vzdělávání, mezd, personalistiky, pracovněprávních předpisů, práva, a dále vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru. Oblast „měkkých dovedností“ zastupují témata – řízení lidských zdrojů, komunikační, manažerské a prezentační dovednosti, marketing a PR, prodej a obchod, rozvoj osobních dovedností a speciální kurzy pro asistentky, office manažerky, sekretářky a recepční.

  V divizi zakázkového vzdělávání připravuje VOX projekty zakázkových vzdělávacích akcí jak manažerského vzdělávání, tak i odborného vzdělávání specializovaných oblastí. Řeší nové dílčí náměty, poptávková témata, operativně upravuje výukové programy a dovede pružně reagovat na přání a požadavky klienta. Nabízí dále speciální produkty – např. Efektivní řízení podniku • HR business strategie • Kompetenční modely • Procesní řízení • Rozvojové vzdělávací programy.

  VOX organizuje celostátní odborné konference včetně konferenčního servisu.
 • VOX spolupracuje s více než 600 lektory, kteří jsou uznávanými odborníky-specialisty z akademické obce, státní správy a odborné praxe, z advokacie a dalších různých specializovaných oblastí poptávaných témat, s rozsáhlou publikační, pedagogickou a vědeckou praxí. V oblasti soft skills VOX dlouhodobě spolupracuje pouze s kouči, trenéry a lektory s více než pětiletou praxí a výbornými referencemi.
 • VOX proškolí ročně kolem 9 000 klientů z oblasti podnikatelského i neziskového sektoru.
 • V roce 1999 byl VOX zařazen do mezinárodní databáze International Education Society Ltd. (IES) a byl mu v rámci ratingu přidělen expertní skupinou třetí nejvyšší „ratingový stupeň A“ (nejvyšší v České republice), tj. „špičková instituce s mezinárodní zkušeností“, který byl znovu potvrzen na základě recertifikace provedené ke dni 27. 4. 2017.
  Mezinárodní certifikaci IES získalo dosud 42 vzdělávacích programů.
 • VOX je oprávněn vydávat osvědčení o rekvalifikaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. MŠMT ČR udělilo akciové společnosti 1. VOX akreditaci k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s platností do 11. srpna 2020.
  Akreditaci MŠMT ČR získaly 2 vzdělávací programy.
 • Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly obnovilo dne 12. 6. 2018 vzdělávací instituci 1. VOX a.s. akreditaci na základě splnění podmínek pro udělení akreditace podle ustanovení § 30 odst. 1 až 3 zákona o úřednících, která je tak platná do 12. 6. 2021.
  Akreditaci MV ČR získalo 21 vzdělávacích programů.
 • Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla udělena vzdělávací instituci pod číslem 2012/1154-I.
  Akreditaci MPSV ČR získal 1 vzdělávací program.
 • VOX se v roce 2013 zapojil do projektu Národní soustava kvalifikací a připravil ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zkoušky profesní kvalifikace v oblasti personálních služeb, konkrétně „personalista, specialista vzdělávání a rozvoje, specialista hodnocení a odměňování, asistentka". 
 • VOX připravuje pravidelná neformální setkání klientů, odborníků a přátel z oblasti vzdělávání dospělých – VOX Klub Praha, HR snídaně a pracovně společenské večery.
 • VOX Nakladatelství vydává odbornou literaturu, specializované materiály pro své studijní programy v několika jazycích a registrovaný časopis "Bulletin – daňový a účetní servis".
 • Od roku 1997 je VOX držitelem značky „Czech Made“ za služby „Vzdělávání dospělých“. Na základě auditu je doba platnosti udělení této značky po 2 letech prodlužována (aktuálně je platná do 26. 4. 2019).
 • V roce 2002 se stal VOX držitelem značky „Česká kvalita“.
 • VOX má u Úřadu průmyslového vlastnictví registrováno 8 ochranných známek: VOX, VOX kurzy, semináře, rekvalifikace, Daňový profesionál, Účetní profesionál, Mzdově personální profesionál, Finanční profesionál, Daňové tipy a Profesionál.
 • VOX úspěšně realizoval pět dlouhodobých vzdělávacích programů:

  1.  Projekt Phare – Phare Programme Gross-Border Cooperation „Strengthening of PMU Capabilities“ a projekt Středoevropské inicia

  tivy (SEI) „REFORM OF FINANCIAL SECTOR AND BANKING IN TRANSITION COUNTRIES“. 

  2. „Specifika a zvláštnosti personálního managementu v malých a středních podnicích“. Grantový projekt číslo: CZ.04.3.07/4.1.01.3/4147 

  3. Program Iniciativity Společenství EQUAL „EUROPODNIKATELKA 21. století". Partner projektu číslo: EQUAL/ 2/43,CZ. 04.4.09/2.1.00.4/0059 

  4. „E-learningové kurzy soft skills nositelem efektivnějšího vzdělávání“ v Plzeňském kraji. Grantový projekt číslo: CZ.1.07/3.2.02/01.0018

  5. Vzdělávací program Lektorských dovedností a aplikace vhodných metod lektorské výuky" prostřednictvím vzdělávacího

  programu Manažerských dovedností pro nižší a střední management" v Pardubickém kraji. Grantový projekt číslo: CZ.1.07/3.2.13/03.0010.

 • VOX se dále podílí/podílel na realizaci třech projektů z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

  1. Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů“ ve Středočeském kraji. Grantový projekt číslo: CZ.1.07/3.2.11/02.0010. 

  2. „Tvorba metodik pro využití soudobých ICT trendů v dalším vzdělávání“ v Karlovarském kraji. Grantový projekt číslo: CZ.1.07/3.2.12/03.0027.

  3. „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“. Grantový projekt číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00188.

 • VOX je členem Klubu personalistů, Hospodářské komory hl. m. Prahy a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
  Partnersky a dlouhodobě spolupracuje s  Komorou daňových poradců ČR a Komorou certifikovaných účetních.
 • Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva 1. VOX a.s., je zároveň společnicí JHI APPRAISALS – znalecký ústav s.r.o., členkou HK hl. m. Prahy a členkou České manažerské asociace, Fóra žen, Centra pro ekonomiku a politiku a České společnosti ekonomické.
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.