Akreditace a certifikace | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
Obsah (klikněte pro přechod k dané pasáži)

CERTIFICATE IES

V roce 1999 byl VOX zařazen do mezinárodní databáze International Education Society Ltd. (IES) a byl mu v rámci ratingu přidělen expertní skupinou třetí nejvyšší „ratingový stupeň A“ (nejvyšší v České republice), tj. „špičková instituce s mezinárodní zkušeností“, který byl znovu potvrzen na základě recertifikace provedené ke dni 27. 4. 2017.
IES
International Education Society Ltd. je obchodní společnost specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů v rámci mezinárodního projektu Certificate.

Cílem projektu Certificate IES je sjednotit kritéria při popisování jednotlivých vzdělávacích subjektů a jejich vzdělávacích aktivit. Jednotným výstupem projektu jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně deklarují, kde student absolvoval, co absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni bylo lektorské zajištění konkrétního vzdělávacího programu. IES v těchto tzv. mezinárodních certifikátech IES popisuje formou ratingu aktuální úroveň vzdělávacího subjektu a jeho produktů.

IES popisuje skutečnosti na základě přesně definovaných kritérií.

Nejdůležitějším údajem na mezinárodním certifikátu IES je kód, který obsahuje šest položek (1. kontinent, 2. stát, 3. rating vzdělávacího subjektu,
4. rozsah vzdělávacího programu, 5. rating lektorského zajištění konkrétního vzdělávacího programu, 6. identifikační číslo, pod kterým je absolvent veden v databázi IES). Vydávání mezinárodních certifikátů IES předchází certifikace jednotlivých vzdělávacích subjektů a kódové označení konkrétních vzdělávacích programů. Informace o certifikovaných vzdělávacích subjektech, jejich programech a absolventech jsou v databázi IES vedeny po dobu
20 let a část těchto informací může být zájemci o tato data sdělena. Informace o mezinárodních certifikátech vydaných jednotlivým absolventům jsou navíc zveřejňovány i na internetu na této stránce pod odkazem Vydané certifikáty.

Pro usnadnění mezinárodní komunikace jsou mezinárodní certifikáty IES vydávány jednotně v angličtině a úředním jazyce. Na požádání je vydáván ověřený překlad v němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, italštině a ruštině.

Bližší informace naleznete na www.ies-info.com.

Mezinárodní certifikaci IES získalo dosud 48 vzdělávacích programů společnosti 1. VOX a.s.

 Název vzdělávacího programurating
1 Mechanic - Setter for Metal - Working /Four Years Full Time Course/ E/CZ/A/I/bbb
2 Controlling pro podnikový management E/CZ/A/III/aa
3 Daňový profesionál E/CZ/A/II/aa
4 Mzdově personální profesionál E/CZ/A/III/aa
5 Finanční profesionál E/CZ/A/III/aa
6 Krizový controlling E/CZ/A/IV/aa
7 Mzdová a personální speciálka včetně auditu E/CZ/A/III/a
8 Likvidátor a správce konkursní podstaty E/CZ/A/II/aa
9 Likvidátor E/CZ/A/II/aa
10 Správce konkursní podstaty E/CZ/A/III/aa
11 Světové účetnictví US GAAP/IFRS E/CZ/A/III/aa
12 Účetní angličtina E/CZ/A/III/aa
13 Ekonomická manažerská škola E/CZ/A/II/aa
14 Obchodník – profesionál E/CZ/A/III/a
15 Logistika – řízení nákupu a zásobování E/CZ/A/III/aa
16 Řízení lidí v organizaci E/CZ/A/III/aa
17 Mezinárodní účetní standardy – speciálka E/CZ/A/III/aa
18 Účetní terminologie v angličtině E/CZ/A/III/aa
19 Profesionální asistentka, sekretářka, office manažer E/CZ/A/III/aa
20 Účetní specialista E/CZ/A/II/aa
21 Ekonomická manažerská škola II E/CZ/A/II/aa
22 Správce konkursní podstaty E/CZ/A/III/aa
23 Finanční analýza krůček po krůčku až k souhrnným metodám E/CZ/A/IV/aa
24 Cash Flow v teorii a praxi E/CZ/A/IV/aa
25 Podvojné účetnictví od A do Z E/CZ/A/IV/aa
26 Specifika a zvláštnosti personálního managementu v malých a středních podnicích E/CZ/A/III/aa
27 Obchodní právo pro neprávníky E/CZ/A/III/aa
28 Mzdová problematika krok za krokem E/CZ/A/IV/aa
29
Komplexní průvodce podvojného účetnictví za 5 dní – pro začátečníky E/CZ/A/III/b
30 Daňové minimum pro účetní – komplexní průřez daňové soustavy E/CZ/A/IV/b
31 Accounting Principles IFRS – for advanced (evening education) E/CZ/A/III/a
32 Principy a zásady IFRS – pro pokročilé (večerní výuka) E/CZ/A/III/a
33 Profesionální manažer E/CZ/A/II/aa
34 Progresivní manažer E/CZ/A/II/aa
35 Principy a zásady Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) od základů (večerní výuka) E/CZ/A/III/a
36 Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS E/CZ/A/III/aa
37 Angličtina ve financích a účetnictví E/CZ/A/IV/aa
38 Manažerské účetnictví E/CZ/A/IV/aa
39
Minimum celního deklaranta E/CZ/A/III/ccc
40 Němčina v účetnictví E/CZ/A/IV/b
41 Finanční analýza a finanční management E/CZ/IV/aa
42 Komplikované účetní případy pro náročné E/CZ/A/IV/ccc
43 Efektivní řízení firmy, podniku a businessu - komplexní ekonomický a finanční pohled E/CZ/A/II/b
44 Personální akademie /72 hodin/ E/CZ/A/II/a
45 Manažerské dovednosti pracovníka obchodu E/CZ/A/II/b
46 Vedoucí maloobchodní jednotky E/CZ/A/III/a
47 IT dovednosti v praxi E/CZ/A/III/b
48 Komunikace v praxi dělníka a etika práce E/CZ/A/III/b

 

AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

VOX je oprávněn vydávat osvědčení o rekvalifikaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. MŠMT ČR udělilo akciové společnosti 1. VOX akreditaci k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s platností do 11. srpna 2020.

Akreditaci MŠMT ČR získaly 2 vzdělávací programy.

 Název vzdělávacího programučíslo akreditace
1 Účetnictví MSMT-29810/2014-1/780
2 Novinky v pravopise, stylistice a normě
MSMT-17486/2014-1-434

 

AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA ČR

Akreditace Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, byla udělena vzdělávací instituci pod číslem AK I./I-101/2004. Dne 12. 6. 2018 obnovilo MV ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, vzdělávací instituci 1. VOX a.s. akreditaci na základě splnění podmínek pro udělení akreditace podle ustanovení § 30 odst. 1 až 3 zákona o úřednících. Akreditace je tak platná do 12. 6. 2021.

Akreditaci MV ČR získalo 21 vzdělávacích programů.

 Název vzdělávacího programučíslo akreditace
1 Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích                                                                  AK/PV-298/2010
2 Poskytování dotací AK/PV-299/2010
3 Průběh kontroly u příjemců dotací
AK/PV-138/2011
4 Vnitřní kontrola a interní audit
AK/PV-1227/2012
5 Ochrana osobních údajů v praxi
AK/PV-926/2012
6 Daňový řád ve veřejné správě
AK/PV-1287/2012
7 Veřejná podpora
AK/PV-1172/2012
8 Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek AK/PV-450/2016
9 Transfery u vybraných účetních jednotek AK/PV-453/2016
10 Interpretace a využití účetních informací u vybraných účetních jednotek AK/PV-452/2016
11 Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek AK/PV-449/2016
12 Vlastní zdroje u vybraných účetních jednotek AK/PV-451/2016
13 Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku
AK/PV-697/2016
14 Ochrana osobních údajů v praxi podle obecného nařízení (GDPR)
AK/PV-139/2018
15 DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů
AK/PV-181/2018
16 Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady
AK/PV-200/2018
17 Velká novela stavebního zákona v praxi – právní praktické zkušenosti z aplikace novely stavebního zákona s účinností od 1.1.2018
AK/PV-217/2018
18 Protikorupční chování
AK/PV-304/2018
19 Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
AK/PV-338/2018
20 Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR
AK/PV-340/2018
21 Zákon o zadávání veřejných zakázek
AK/PV-522/2018

 

AKREDITACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla udělena vzdělávací instituci pod číslem 2012/1154-I.

 Název vzdělávacího programučíslo akreditace
1 Zvládání obtížné komunikace s klienty sociálních služeb a jejich rodinami                                                                                   2015/0633-PC/SP/PP

 

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.