Kurz: Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.
Termín: 9. 1. 2018; 9:00–14:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Úředníkům a funkcionářům územních samosprávných celků, členům redakčních rad, členům zastupitelstev, redaktorům pracujícím pro sdělovací prostředky územních samosprávných celků.

Přínos / Cíl:

Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých infroamcí v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informacípodléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu cenzury, poskytování objektivních a vyvážených informací, transparentnosti vynakládání veřejných peněz a dalších. Podrobnosti upravuje tiskový zákon v pasáži o radničních periodikách (periodický tisk územního samosprávného celku, § 4a, § 11a ad.) a nově též významným způsobem zákony o volbách.

Seminář předloží podrobný popis právního prostředí, v němž se radniční periodika vydávají, výsledky průzkumu a praktická srovnání radničních periodik v ČR, praktické příklady řešení střetových stiucíá včetně předvolební kampaně, dále předloží účastníkům rozsáhlou sadu konkrétních doporučení a forem, jak uplatnit pravidla dobrého periodika a předvede i nejvýraznější příklady dobré a špatné praixe.


Přednáší:
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek (specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě; autor zákona o svobodném přístupu k informacím; podílel se na přípravě zákona o registru smluv, na metodice MV ČR k zákonu o registru smluv)

Program:

Základní souvislosti radničních periodik:
• základní právní zakotvení,
• hlavní funkce radničních periodik,
• tiskový zákon, registrační povinnost, analogie se sdělovacími prostředky veřejné služby,
• právní povinnosti při vydávání periodika,
• regulace volebních kampaní.

Pojmy a principy:
• objektivita,
• vyváženost,
• apolitičnost,
• definice klíčových pojmů („politický obsah“, „alternativní sdělení“, „informace o budoucích rozhodnutích“ a další).

Praktické formy řešení:
• pojetí periodika redaktorské a editorské,
• zařazování alternativních názorů, jejich formy, zapojení do příspěvků (desatero konkrétních pravidel),
• další formy příspěvků (ankety, rozhovory, souhrnné redakční útvary ad.),
• postupy při úpravě příspěvků,
• příklady dobré a špatné praxe, konkrétní ukázky z mnoha vydávaných periodik.

Organizační otázky při vydávání radničního periodika:
• role zastupitelstva, rady,
• redakční výbor / redakční rada / redakce,
• formální dokumenty: statut redakčního výboru, pravidla pro vydávání periodika, etický kodex periodika.

Diskuze, závěr.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.