Kurz: AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY PRÁV, POVINNOSTÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTEV, ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY PRÁV, POVINNOSTÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.
Aktuální legislativní úprava
Termín: 26. 6. 2014; 09:00–16:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Spojení po dobu výluky od 26. dubna do 28. června 2014: metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí. Tramvajový provoz v Jindřišské ulici je v této době zastaven a je možno použít pouze tramvaje č. 5, 26 a 29 do zastávky Dlážděná.
Další informace: Mapa

Určeno:

Seminář je určen osobám z managementu správních úřadů odpovídajících či podílejících se na řízení lidských zdrojů, vedoucím zaměstnancům a zaměstnancům personálních útvarů ministerstev, ústředních správních úřadů a správních úřadů. Dále zájemcům z řad právníků správních úřadů nebo odborných zaměstnanců z oblasti odměňování.

Přínos / Cíl:

Rok 2014 by měl být rokem přelomovým.
Součástí českého právního řádu by se měl stát zákon, který bude upravovat právní poměry zaměstnanců státní správy a přispěje k profesionalizaci státní správy. V neposlední řadě naplní Ústavu České republiky, článek 79 odst. 2, předpokládající speciální právní úpravu pro zaměstnance, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu jako službu veřejnosti.
Zákon vymezí jeho institucionální a osobní působnost, stanoví předpoklady a požadavky pro výkon činností státního zaměstnance (státního úředníka), podmínky výkonu státní správy, provede právní úpravu dalšího vzdělávání a v neposlední řadě rovněž zásad odměňování.
Předmětem semináře bude výklad vybraných, základních ustanovení z právní úpravy práv a povinností zaměstnanců ministerstev, ústředních správních úřadů a správních úřadů. V rámci výkladu bude stručně charakterizována cesta k přijetí nové právní úpravy, připomenut služební zákon či návrhy zákona o státních úřednících, objasněn vztah nové zákonné úpravy k úpravě pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce, objasněn pojem systemizace a proveden aktuální výklad těch ustanovení, která se stanou součástí nové právní úpravy, včetně dotčených v rámci rekodifikace soukromého práva.
Součástí semináře bude i objasnění procesu převodu dosavadních zaměstnanců ministerstev, ústředních správních úřadů a správních úřadů pod režim schválené nové právní úpravy a úpravu jejich dalšího vzdělávání.


Přednáší:
JUDr. Miroslav Bělecký (analytik, právník a konzultant pro otázky právní úpravy státní služby s bohatou přednáškovou a publikační činností k dané problematice)

Program:

Objasnění základních východisek a pojmů • charakter právní úpravy (rozdíl mezi soukromoprávní a veřejnoprávní úpravou) • institucionální a osobní působnost nové zákonné úpravy, vztah k zákoníku práce • výklad vybraných, zásadních ustanovení nové právní úpravy • systemizace • doporučení a návod pro aplikační praxi • objasnění vztahů nové právní úpravy ke zvláštním právním předpisům a jejich působnosti (oblast BOZP, ochrana osobních údajů v personální evidenci, zákon o svobodném přístupu k informacím a jiné zákony; objasnění i z pohledu judikatury) • přechodná a závěrečná ustanovení nové právní úpravy jako předpoklad úspěšného převodu dosavadních zaměstnanců, proces vzdělávání apod.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.