Rejstřík poskytovatelů spotřebitelských úvěrů | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • Aktuality 2017
  • Rejstřík poskytovatelů spotřebitelských úvěrů – bez odborné zkoušky to nepůjde

Rejstřík poskytovatelů spotřebitelských úvěrů –
bez odborné zkoušky to nepůjde

Nový zákon 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, který nabyl účinnosti 1. 12. 2016, přinesl mnoho změn i pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Počet subjektů, které na trhu spotřebitelských a hypotečních úvěrů působily, se z dřívějších cca 50 000, pod kontrolou České obchodní inspekce, výrazně snížil, a to na současných cca 26 000. Tyto subjekty musí být zaregistrováni do rejstříků poskytovatelů spotřebitelských úvěrů České národní banky (ČNB). Podmínkou jejich registrace je prokázání odborné způsobilosti.

Osoby oprávněné poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelské úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, podle dříve platné právní úpravy, musely podat žádost o registraci na ČNB do konce února 2017. Oprávnění k provádění těchto činností získají v případě, že prokáží všeobecné znalosti (maturitou nebo min. tříletou nepřetržitou praxí) a odborné znalosti a dovednosti složením odborné zkoušky. Tuto zkoušku mohou vykonat pouze u osob akreditovaných ČNB a v přechodném období 24 měsíců od účinnosti zákona ji nahradit čestným prohlášením.

Jednou z prvních akreditovaných osob ČNB, u kterých lze tuto odbornou zkoušku vykonat, se stala Česká bankovní asociace (ČBA), která je přirozeně zárukou její vysoké úrovně a naprosté korektnosti. Na zkoušky se lze přihlásit pomocí webového portálu ČBA Educa a lze je vykonat pro tři skupiny odborností:

A. Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, která obsahuje v teoretické části 60 otázek a v praktické části 2 případové studie po 5 otázkách.
B. Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru, která obsahuje v teoretické části 32 otázek a v praktické části 2 případové studie po 5 otázkách (podskupina A).
C. Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení, která obsahuje v teoretické části 60 otázek a v praktické části 2 případové studie po 5 otázkách.
D. Dále je možno složit souhrou odbornou zkoušku (pro poskytování nebo zprostředkování všech skupin úvěrů A – C), která obsahuje v teoretické části 92 otázek a v praktické části 3 případové studie po 5 otázkách.

Podmínkou složení každého typu zkoušky je dosažení 60% úspěšnosti zvlášť v teoretické části i 60% v praktické části a minimálně 75% úspěšnosti za obě části celkem. Vzhledem k takto stanovené náročnosti zkoušek se obrátila ČBA na 1. VOX a.s., která se již dvacet let úspěšně etabluje na trhu finančního vzdělávání pořádáním kurzů, seminářů a rekvalifikací. Tato vzdělávací agentura připravila ve spolupráci s Katedrou bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze celkem tři vzdělávací moduly, vztahující se k obsahu jednotlivých skupin odborností.

1. MODUL A je společný pro všechny kategorie spotřebitelských úvěrů (SÚ vázané, SÚ na bydlení, SÚ jiné, než na bydlení), jehož obsahem jsou:
struktura, subjekty a fungování trhu SÚ
právní regulace trhu SÚ a ochrana spotřebitele
pravidla odborné péče a komunikace s klientem
platby spojené se SÚ
delikventní SÚ, vymáhání pohledávek
řešení sporů

2. MODUL B je společný pro všechny kategorie spotřebitelských úvěrů (SÚ vázané, SÚ na bydlení, SÚ jiné, než na bydlení), jehož obsahem jsou:
odborné minimum o finančním trhu
základy finanční matematiky
posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
základní parametry úvěrového vztahu
zajištění SÚ
doplňkové služby SÚ
vázaný spotřebitelský úvěr

3. MODUL C je společný pouze pro kategorie spotřebitelských úvěrů SÚ na bydlení a SÚ jiných, než na bydlení, jehož obsahem jsou:
spotřebitelský úvěr na bydlení
SÚ v cizí měně
právní úprava nemovité věci
katastr nemovitostí
oceňování předmětu zajištění a trh nemovitých věcí
kupní smlouva a zástavní právo k věci nemovité
daňové aspekty SÚ na bydlení
parametry SÚ na bydlení od stavebních spořitelen
spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení

Tyto vzdělávací moduly, ve kterých budou zájemci provázeny zkušenými lektorkami, jsou obsahově navrženy tak, aby mohly výrazně dopomoci k úspěšnému složení odborné zkoušky.

Autorka
Ing. Olga Ortová Šeflová 
(konzultantka v oboru bankovnictví a spolupracující lektorka 1. VOX a.s.)

Olga Ortová Šeflová má více jak dvacetiletou praxi v oblasti finančnictví, působila a působí střídavě jako vysokoškolská pedagožka a v různých manažerských pozicích v bankovním sektoru. Třikrát zastávala funkci ředitelky odboru hypotečního bankovnictví (AGB, ČSOB, BACA). Je odbornou asistentkou Katedry financí a ekonomie na Bankovním institutu vysoké škole, a.s. a působí jako examinátorka a předsedkyně Programové komise Certifikačního orgánu. 11 let působí jako členka rady STAMP – Středočeské asociace manažerek a podnikatelek. 

 Přípravné semináře můžete absolvovat v těchto termínech:

9., 13., 17. 10. 2017 - Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro všechny kategorie9. 10. 2017 - Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul A) 13. 10. 2017 - Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul B) 17. 10. 2017 - Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro spotřebitelské úvěry na bydlení a jiné, než na bydlení (modul C)

5., 6., 7. 12. 2017 - Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro všechny kategorie 5. 12. 2017 - Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul A) 6. 12. 2017 - Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro všechny kategorie (modul B) 7. 12. 2017 - Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro spotřebitelské úvěry na bydlení a jiné, než na bydlení (modul C)

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.