KURZ: NA CO SI DÁT POZOR PŘI VYTVÁŘENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PŘI EXTERNÍM ZADÁVÁNÍ | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

NA CO SI DÁT POZOR PŘI VYTVÁŘENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PŘI EXTERNÍM ZADÁVÁNÍ

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.
Termín: 4. 12. 2013, 09:00–14:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Odborné právnické i podnikatelské veřejnosti, především pak podnikovým právníkům, advokátům, patentovým zástupcům, personalistům a pracovníkům nákupu obchodních společností, jakož i ostatním zájemcům, kteří se v praxi setkávají s otázkami spojenými se zadáváním vytváření předmětů duševního vlastnictví.

Přínos / Cíl:

Seminář je zaměřen na praktické a problémové aspekty v oblasti vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích, ať už by šlo o autorská díla (včetně software a databází) či vynálezy, užitné a průmyslové vzory a z toho vyplývající vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Seminář se zabývá i ochranou obchodního tajemství a know-how v pracovněprávních vztazích (např. problémy spojené s odchodem zaměstnanců nadále využívajících obchodní tajemství bývalého zaměstnavatele). Nedílnou součástí semináře je i právní režim externího zadávání předmětů duševního vlastnictví (problematika licenčních smluv, smluv o dílo). Seminář se zaměří zejména na praktické problémy a omyly, které se v praxi vyskytují především k újmě zaměstnavatelů, kteří v důsledku často nesprávného postupu nemohou plně využít investic do vytváření předmětů duševního vlastnictví.


Přednáší:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. (advokát v AK Kříž a partneři s.r.o., specializace na oblast práv k duševnímu vlastnictví, odborný asistent Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze, rozhodce Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR)

Program:

"POSTUP PŘI INTERNÍM ČI EXTERNÍM ZADÁVÁNÍ VYTVÁŘENÍ PŘEDMĚTŮ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ: Identifikace jednotlivých předmětů duševního vlastnictví • výběr správného smluvního typu při externím zadávání – smlouva o dílo, licenční smlouva • rizika pro zadavatele.
ZAMĚSTNANECKÉ DÍLO: Vytváření autorských děl v pracovněprávních vztazích, vzájemná práva a povinnosti včetně finančních nároků • specifický režim vytváření počítačových programů, databází a kartografických děl • díla vytvořená na objednávku.
PODNIKOVÝ VYNÁLEZ, PODNIKOVÝ UŽITNÝ VZOR A ZAMĚSTNANECKÝ PRŮMYSLOVÝ VZOR: Vytváření technických řešení v pracovněprávních vztazích, postavení zaměstnance coby původce včetně finančních nároků, oprávnění zaměstnavatele • vytváření designu v pracovněprávních vztazích • zlepšovací návrhy – relikt minulosti.
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ: Znaky obchodního tajemství a jeho specifika v pracovněprávních vztazích • právní režim obchodního tajemství po skončení pracovního poměru • problémy v praxi.
KNOW-HOW A JINÉ NEHMOTNÉ HODNOTY BEZ ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ OCHRANY: Právní režim tzv. know-how v pracovněprávních vztazích • právní nástroje ochrany zaměstnavatele – konkurenční doložka, nekalá soutěž aj.
SPECIFIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: Otázka rozsahu práv z duševního vlastnictví v kontextu veřejných zakázek • relevantní smluvní typy v zadávací dokumentaci • jednací řízení bez uveřejnění z titulu výhradních práv duševního vlastnictví • dodávky informačních systémů jako zvláštní typ zakázky.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.