PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

Stáhnout Program POVEZ II – Jak na to. pdf

Aktuálně!
INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ – III.VÝZVA

Upozorňujeme, že od 18. 6. 2018 je účinné nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.

Nejdůležitější změny:

Zrušeno omezení počtu podaných žádostí na jednoho žadatele.
Rozšíření možnosti zapojení osob již v projektu podpořených v rozsahu nad 40 hodin.
Zrušen dokument Desatero pravidel pro zájemce o vstup do projektu POVEZ II a upraven požadavek k realizaci výběrových řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit.

DOTAZNÍKY PODPOŘENÝCH OSOB
Každý účastník projektu má povinnost vyplnit dotazník podpořené osoby č. 1 (stav zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu) a dotazník podpořené osoby č. 2 (stav zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu).
Dotazníky k vyplnění jsou dostupné ZDE.

Finanční příspěvky na zvyšování zejména odborných znalostí svých zaměstnanců mohou získat zaměstnavatelé prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), aby tak došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti a realizaci dalších rozvojových aktivit a činností s pomocí kvalifikované pracovní síly.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Bude probíhat na příslušném úřadu práce (dle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku) od 31. 3. 2016.
Projekt je realizován od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020, ale vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 31. 8. 2020.

PŘÍJEMCI PODPORY

Právnické osoby včetně nestátních neziskových organizací nebo fyzické osoby (OSVČ). 

AKTUÁLNÍ PODOBA PROJEKTU

• Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou
podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti).
• 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele.
• Zapojení potenciálních nových zaměstnanců.
• Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+.
• Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti.
• Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku.

PŘÍSPĚVEK V RÁMCI PROJEKTU NELZE POSKYTNOUT

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

POSTUP A FORMULÁŘE

S dalšími informacemi pro žadatele a s detailními kroky před podáním žádosti a po jejím schválení se nejpřehledněji seznámíte:
https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.

POKUD POTŘEBUJETE POMOCI

s výběrem či přípravou tohoto nejvhodnějšího vzdělávacího programu nebo
rekvalifikace, ať již otevřeného kurzu anebo programu na míru vašim zaměstnancům,

s doplněním žádosti o potřebné informace a cenové kalkulace,

kontaktujte nás na 226 539 676 nebo vox@vox-kurzy.cz.

KOMPLETNÍ A PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANOU NABÍDKU VŠECH OTEVŘENÝCH KURZŮ NALEZNETE NA www.vox.cz.

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.