Kurz: Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Termín: 19. – 21. 12. 2017
Místo konání:
ČS VTS, Novotného lávka 5, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 2, 17 a 18 do zastávky Národní divadlo (na nábřeží), v opačném směru do zastávky Karlovy lázně. Nebo metro A - Staroměstská a Křižovnickou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Přínos / Cíl:

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2018. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.


Přednáší:
Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.)
Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy)
Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání)

Program:

1. seminář:
19. 12. 2017; 9:00–14:00 • Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2018 • Mgr. Vladimír Černý
Základní principy pracovněprávních vztahů z pohledu praxe.
Problematika postupů zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – uchazeč z pohledu zákoníku práce, příslib zaměstnání, informační povinnosti.
Vznik pracovního poměru – základní náležitosti pracovní smlouvy, vstupní lékařská prohlídka a vznik pracovního poměru, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou.
Pracovní doba zaměstnanců – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, nepřetržité doby odpočinky mezi dvěma směnami a v týdnu, práce přesčas, noční práce, evidence pracovní doby zaměstnavatelem, dovolená zaměstnanců základní pravidla a povinnosti zaměstnavatelů.
Skončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ve zkušební době, uplynutím sjednané doby.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

2. seminář:
20. 12. 2017; 9:00–16:00 • Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2018 • Ing. Růžena Klímová
ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI A UPOZORNĚNÍ NA PROBLÉMOVÉ PŘÍPADY:
Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018 • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění • nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB:
Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani – DPP a autorské honoráře • změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě • změny v uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku u OSVČ uplatňující výdaje paušálem za rok 2017 a od roku 2018 • sleva za umístění dítěte – § 35 bb) zákona č. 586/1992 Sb. • další změny v daních z příjmů od roku 2018.

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ:
Nové redukční hranice pro rok 2018 • další změny v nemocenském pojištění.

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ:
Minimální vyměřovací základ v roce 2018 • pojištěnci státu • sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním • odvod pojistného u OSVČ, OBZP.

ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ:
Maximální vyměřovací základ • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění • parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ:
Služební poměr dle zákona č. 234/2014 Sb. a studium, další změny v přípravě na budoucí povolání.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ:
Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti • evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ – POJEM PŘEDDŮCHOD:
Povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R. • souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.

ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2018:
Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2018 • pojem čistá mzda • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A OBČANŮ EU:
Zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta • povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců a sezonní zaměstnanost.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:
Elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV od r. 2018.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE:
Za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání

DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2018 (např. zvýšení stravného).

Dotazy a diskuze.

3. seminář:
21. 12. 2017; 9:00–13:00 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018 a roční zúčtování za rok 2017 • Ing. Marie Hajšmanová
ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD LEDNA 2018:
Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2018 • poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření v podmínkách roku 2018 • daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku • povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloha na daň, zvláštní sazba daně, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi, • náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2017:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance • zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně • výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2017 • změna v povinnosti podat DP u poplatníků, u nichž byla v průběhu roku vybrána solidární přirážka k dani • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně • slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku) • soustavná příprava na budoucí povolání – prokazování • lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování a pro podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok 2017.

Dotazy a diskuze.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.