Kurz: Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů – změna právní úpravy s účinností od 1. 11. 2017 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů – změna právní úpravy s účinností od 1. 11. 2017

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Novinka VOX
Termín: 11. 12. 2017; 9:00–15:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, personalistům a pracovníkům BOZP i lékařům.

Přínos / Cíl:

Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb., nabude účinnosti 1. listopadu 2017. Ke stejnému datu se připravuje i novelizace prováděcí vyhlášky o pracovnělékařských službách č. 79/2013 Sb.

Tyto změny přinesou do povinného zabezpečení pracovnělékařských služeb závažné novinky. V některých případech dochází k určitému uvolnění právní úpravy, v jiných pak naopak k zpřesnění i jejímu zpřísnění. Všechny novinky budou účastníkům srozumitelně představeny, a to z medicínského i právního hlediska.
Záměrem je osvojení si této právní úpravy a předejití sporům, respektive i hrozbě pokut.


Přednáší:
JUDr. Bořivoj Šubrt (předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a podnikové sociální politiky)
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. (1. lékařská fakulta UK, předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně)

Program:

• přehled právní úpravy, včetně zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese),
• zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb.,
• přijímané novely v roce 2017, včetně související novely zákoníku práce – v dalším výkladu bude porovnáván právní stav před novelami a po novelách,
• kategorizace prací a rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel,
• pracovnělékařská služba – její obsah, smlouvy s poskytovateli, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům,
• pracovnělékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní,
• zajišťování pracovnělékařských prohlídek a jejich a obsah podle prováděcí vyhlášky,
• lékařské prohlídky pro práci v noci,
• vstupní prohlídka a uzavření pracovní smlouvy,
• jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr,
• financování a daňové souvislosti,
• lékařské posudky – platnost a právní účinky, opravné prostředky a jejich důsledky, soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu a aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný),
• posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce,
• vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, právní účinky lékařských posudků,
• důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce,
• povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci,
• kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce,
• postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb.

Diskuze a dotazy.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.