Kurz: Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Ochrana osobních údajů – výklad nového obecného nařízení

Kurz je v tomto termínu již obsazen. Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, které nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů = výklad.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Termín: 30. 1. 2018; 9:00–14:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů i ostatních osob například při výkonu veřejné správy.

Přínos / Cíl:

V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho postavení vůči správcům.

Všechny subjekty, ať již soukromoprávní či veřejnoprávní, v rámci jejichž činnosti dochází k nakládání s osobními údaji, musí do účinnosti nařízení přizpůsobit své interní politiky a procesy tak, aby vyhovovaly novým požadavkům na ochranu osobních údajů a eliminovaly nejen riziko výrazně vyšších sankcí, ale rovněž poškození své reputace v souvislosti s případným porušením zabezpečení osobních údajů.

Nařízení zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele, a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelské sféry. Jedná se např. o novou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést dokumentaci o zpracovávaných údajích, povinnost provádět posouzení vlivu na ochranu údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů a v neposlední řadě ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, případně i dotčeným fyzickým osobám „Obecné nařízení“ rovněž zavádí řadu pro Českou republiku zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů) a kodifikuje některá nová práva subjektů údajů, která byla vytvořena prostřednictvím judikatury evropských soudů.

V průběhu semináře budete seznámeni i s aktuálním stavem přípravy na nové nařízení ze strany regulátora.


Přednáší:
Mgr. Bc. David Burian (odborník na ochranu osobních údajů)

Program:

Nový regulatorní rámec ochrany osobních údajů – GDPR:
• unifikace pravidel a přímá aplikovatelnost,
• působnost nařízení,
• základní principy,
• přehled institutů a hlavních změn vč. jejich vysvětlení,
• základní terminologie.

Ochrana práv subjektů údajů v praxi:
• souhlas fyzické osoby se zpracováním,
• právo na informace,
• přístup a oprava osobních údajů,
• právo být zapomenut, právo na přenositelnost,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů:
• zabezpečení osobních údajů,
• ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů,
• posuzování vlivu na ochranu osobních údajů,
• vedení záznamů o zpracování,
• jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,
• záměrná a standardní ochrana osobních údajů.

Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů:
• kodexy chování,
• osvědčení o ochraně osobních údajů.

Nová koncepce způsobů předávání osobních údajů mimo EU:
• datová úložiště,
• cloudové služby,
• řetězení zpracovatelů,
• smluvní doložky,
• BCR a privacy shield.

Jednotný dozor a sankce, úkoly a působnost dozorových úřadů a Sboru pro ochranu osobních údajů.

Dotazy a diskuze.



Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.



Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.