Kurz: Mzdově personální profesionál® | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Mzdově personální profesionál®

Kurz je v tomto termínu již obsazen. Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Volný cyklus šesti seminářů, které lze absolvovat i samostatně.
Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

IES
Termín: 19. – 23. 11. 2018
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Zkušeným personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.

Přínos / Cíl:

Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi. Současně se seznámíte s očekávanými změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé.


Přednáší:
Ing. Jana Čemusová (VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací)
Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.)
Ing. Olga Krchovová (daňová a účetní poradkyně)
Jana Dorčáková (Česká správa sociálního zabezpečení – metodička důchodového pojištění)
Jitka Luciani (VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům)
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (advokát, odborník na pracovněprávní problematiku)
JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad)
Mgr. Šárka Chotěborská (MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)

Program:

1. seminář:
19. 11. 2018; 9:00–17:00 • PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech • praktické dopady GDPR na oblast pracovněprávních vztahů • výkladové trendy v oblasti pracovní doby (evidence, home office, pružné rozvržení … atd.) a překážek v práci (placené a neplacené překážky) • aktuální otázky odměňování • druhy a výměra dovolené • praktické problémy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • kvalifikační dohody • aktuální příklady z judikatury.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

2. seminář:
20. 11. 2018; 9:00–17:00 • MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • Ing. Olga Krchovová
Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2019 • minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti • nejnižší úrovně zaručené mzdy • srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance a s tím související povinnosti zaměstnavatele • dovolená aktuálně v roce 2018, očekávané změny od roku 2019 • změny v oblasti mezd v průběhu roku 2018 • očekávané změny pro rok 2019 (přechod ze superhrubé na hrubou mzdu).
Diskuze, odpovědi na dotazy.

3. seminář:
21. 11. 2018; 9:00–12:15 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální legislativní situace • účast na nemocenském pojištění • okruh pojištěných osob • podmínky účasti na nemocenském pojištění • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců.

Dávky NP:
Podmínky nároku na dávky NP • výše dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • povinnosti zaměstnavatele v NP.

13:00–15:45 • Pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a změny pro rok 2019 • Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální informace z legislativy • poplatníci pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ • přehled o výši pojistného – změny • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

16:00–19:00 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • Jana Dorčáková
Okruh pojištěných osob • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.

Vedení ELDP:
Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce • vzorové příklady • nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti.

Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody:
Používané tiskopisy • další aktuální informace.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

4. seminář:
22. 11. 2018; 9:00–13:00 • CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • JUDr. Marie Salačová
Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah • vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích • odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě • významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad • taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují • výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců • jednotlivé druhy cestovních náhrad • problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného • nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.) • paušalizace cestovních náhrad • poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci • právní úprava závodního stravování.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

5. seminář:
22. 11. 2018; 14:00–17:00 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
Novinky ve zdravotním pojištění • předpisy a zdroje informací • výběr/změna zdravotní pojišťovny • kategorie plátců pojistného, souběhy • plnění oznamovací povinnosti • kódy změn, chyby • vyměřovací základy, výjimky • dokladová kontrola, shrnutí • cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – stručný přehled • postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR • rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy • směrnice o přeshraniční péči – vysvětlení • příklady z praxe.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

6. seminář:
23. 11. 2018; 9:00–13:00 • ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • Ing. Marie Hajšmanová
Aktuální podoba daně z příjmů ze závislé činnosti.

Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2019:
Poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a další benefity v podmínkách roku 2019 • daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku • vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloh na daň a zvláštní sazba daně v příkladech, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi • náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

13:30–15:30 TEST IES.Poznámka:

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu.
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Kurzy v tomto cyklu

Zahájení 
22.11.2018Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2019
22.11.2018Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019
23.11.2018Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019

Cenové varianty:
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace 
1807180
9 990 Kč
12 088 Kč včetně slevy ve výši 4 350 Kč při účasti na celém cyklu
180718A 18 981 Kč 22 967 Kč cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
180718B 26 973 Kč 32 637 Kč cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
180718C 33 966 Kč 41 099 Kč cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
1807185 3 000 Kč 3 630 Kč cena za certifikát Mzdově personální profesionál
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.