KURZ: JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2014 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2014

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

VOLNÝ CYKLUS TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ

Aktuální legislativní úprava
Termín: 22. – 24. 1. 2014; 1. a 2. den 09:00–16:00, 3. den 09:00–14:00
Místo konání:
ČS VTS, Novotného lávka 5, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 17 a 18 do zastávky Národní divadlo (na nábřeží), v opačném směru do zastávky Karlovy lázně. Nebo metro A - Staroměstská a Křižovnickou ulicí.
Další informace: Mapa

Určeno:

Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled.

Přínos / Cíl:

Seznámit účastníky s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Řešení praktických příkladů.


Přednáší:
Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)
Irena Jindrová (daňová metodička)
Jitka Luciani (VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům)
JUDr. František Vlasák (MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného)
JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka – specialistka pro oblast důchodového pojištění)
JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)

Program:


22. 1. 2014; 09:00–16:00 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014
09:00–12:30 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 • JUDr. František Vlasák
ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Okruh osob účastných nemocenského pojištění • podmínky účasti na pojištění • účast na nemocenském pojištění osob činných na základě dohody o provedení práce.
DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ: Nemocenské • peněžitá pomoc v mateřství • ošetřovné • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE: Přihlašování a odhlašování zaměstnanců • vedení evidence • povinnosti související s dávkami NP.
VÝPLATA DÁVEK: Uplatňování nároku • výpočet dávek • výplata dávky • předávání informací mezi zaměstnavatelem a OSSZ.
POVINNOSTI PRÁCE NESCHOPNÉHO: Režim práce neschopného pojištěnce • povolování vycházek • kontrola zaměstnavatelem a OSSZ.

13:00–16:00 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014 • Ing. Marta Ženíšková
Poplatníci pojistného • změny od 1. 1. 2014 • zvláštní lhůty pro odvod pojistného • výjimky v započitatelnosti příjmů • účast na důchodovém spoření • příjem pouze v nepeněžní formě • odpočet poloviny náhrady mzdy a malí zaměstnavatelé • přeplatky na pojistném • maximální vyměřovací základ • nulové přehledy • promíjení penále • pokuty • uchovávání dokladů • EU • výklady a soudní rozhodnutí.

23. 1. 2014; 09:00–16:00 • DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014
09:00–13:00 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 • JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Dávky důchodového pojištění a jejich výše od 1. 1. 2014 • vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2014 • vliv účasti na důchodovém spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) na dávky poskytované ze systému důchodového pojištění (I. pilíř) • předdůchod. Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2014 • vedení podkladové evidence a vedení ELDP (vzorové příklady) • součinnost zaměstnavatelů při uplatnění nároku na důchod • možnost volby zápočtu vyloučených dob před příjmem v rámci uplatněné žádosti o důchod (tiskopis využívaný pro tyto účely) • ohlašovací povinnost při zaměstnávání poživatelů předčasného starobního důchodu.

14:00–16:00 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 • Jitka Luciani
Základní témata veřejného zdravotního pojištění: Osobní rozsah • plátci pojistného • vyměřovací základ • cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění • EU legislativa pro oblast zdravotního pojištění.

24. 1. 2014; 09:00–14:00 • ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2013 • Irena Jindrová
VYPOŘÁDÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI U POPLATNÍKA S PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Způsob vypořádání celoroční daňové povinnosti u zaměstnance • výhody ročního zúčtování daňových záloh • kdo a v jakých případech je povinen podávat daňové přiznání • zaměstnanec s příjmy od více zaměstnavatelů souběžně • poplatník daňový nerezident s příjmy ze závislé činnosti a roční zúčtování • povinnosti zaměstnavatele po skončení zdaňovacího období • daňový režim při dodatečném podepsání Prohlášení.
ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ V ROCE 2013.
NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ: Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům • příjmy zaměstnanců spočívající v cenovém rozdílu • zaměstnanecké benefity.
VÝPOČET DAŇOVÉ ZÁLOHY Z MĚSÍČNÍ MZDY: Slevy na dani podle § 35ba zákona • daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy • podmínky a způsob prokazování nároku na vyživované děti ve společné domácnosti • soustavná příprava na budoucí povolání.
NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ PODLE § 15 ZÁKONA (ROČNÍ): Dary • úroky z úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů • penzijní připojištění • soukromé životní pojištění • členské příspěvky • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
TISKOPISY PŘEDKLÁDANÉ FÚ.
ZMĚNY ZÁKONA PRO ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2014.
ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE.Poznámka:

Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.