Kurz: Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-299/2010.

MV ČR
Termín: 14. 2. 2018; 9:00–14:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Pracovníkům, kteří v orgánech veřejné správy zajišťují poskytování dotací, provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory, pro vedoucí a další pracovníky žadatelů a příjemců dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí.

Přínos / Cíl:

Seznámení s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole.


Přednáší:
Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly MF, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 dosud je lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel)

Program:

• co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu,
• pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.

Úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, zákoně č. 218/2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250/2000 Sb.:
• podmínky poskytování dotací a návratných finančních výpomocí obcemi a kraji,
• žádost o dotaci, zveřejnění programu a smlouvy o poskytnuté dotaci,
• obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu i rozpočtů obcí a krajů:
- výzva příjemci k provedení opatření k nápravě,
- bagatelní výše porušení rozpočtové kázně, kdy se odvod neuloží aj.

Nový proces poskytování dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018.
• pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací,
• oblasti státní dotační politiky v roce 2018,
• orgány, které mohou kontrolovat dotace,
• přehled práv a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných,
• jaké má možnosti kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly,
• trestné činy při poskytnutí a použití dotací.Poznámka:

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.

Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a právní předpisy.
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Na téma navazují kurzy „Průběh kontroly u příjemců dotací“, 25. 1. 2018 a "Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů“, 12. 6. 2018.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.