konsolidovana-ucetni-zaverka-podle-ceskych-predpisu-v-prikladech | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA podle českých předpisů v příkladech

konsolidovana-ucetni-zaverka-podle-ceskych-predpisu-v-prikladech
Autor: Radka Loja, Radek Jonáš
ISBN: 978-80-87480-52-6
Termín vydání: 12/2016
Počet stran: 156
Vazba: brožovaná, formát B5
Nakladatelství: VOX
Obor nakladatelství: Daně a účetnictví
Doporučená cena: 290 Kč
Konečná cena: 260 Kč vč. 10% DPH (Ušetříte: 30 Kč) Objednat

Popis produktu

1. revidované vydání, leden 2018 

Kniha „Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech“ je určena všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidovanou účetní závěrku, případně se zorientovat v oblasti konsolidace. Cílem autorů bylo napsat publikaci jednoduchou, čtivou a hodně praktickou. Byla recenzována předními odborníky na konsolidaci: Ing. Lubomírem Harnou, Ing. Alicí Šrámkovou. a Ing. Liborem Vaškem, Ph.D.

Kniha obsahuje přibližně 20 % teorie a 80 % příkladů. Teorie vychází z české legislativy, kde jednotlivé paragrafy jsou srozumitelně parafrázovány a řádně označeny na výchozí zdroj. Příklady jsou řazeny od jednoduchých ke složitějším a důkladně okomentovány. V přílohách naleznete příklad konsolidačních pravidel a možnost uspořádání a označování položek konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztráty.

V knize jsou mimo jiné uvedena následující témata:

 • současná legislativa
 • konsolidační rozdíl
 • plná, ekvivalenční a poměrná konsolidační metoda
 • vylučování vzájemných vztahů
 • návaznost na další období
 • zvyšování a snižováním podílů v průběhu účetních období a dekonsolidace
 • konsolidace zahraniční dceřiné společnosti
 • víceúrovňová konsolidace
 • odložená daň v konsolidaci
 • konsolidační pravidla

Další zajímavé informace včetně konsolidačního softwaru a příkladů najdete na webových stránkách www.konsol.cz. ​​

 

RECENZE PUBLIKACE KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ V PŘÍKLADECH

Ing. Lubomír Harna

Od 1. 1. 2016 vstupují v platnost nové limity pro povinnost sestavování konsolidované účetní závěrky, na základě kterých se tato povinnost dotkne mnohem většího počtu účetních jednotek, než tomu bylo v minulosti. To znamená, že se s touto problematikou bude muset seznámit řada účetních pracovníků, finančních manažerů, ale i auditorů, kteří se této oblasti dříve nemuseli věnovat. Z tohoto důvodu je tato publikace velmi cenným přínosem a vítanou pomůckou při sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

Pokud jde o účetnictví, které prošlo reformou na základě změny k 1. 1. 1993, pak šlo o návrat k principům a metodám účetnictví, která zde existovalo za první republiky a které v té době bylo na světové úrovni. Pamětníci tak mohli navázat na své zkušenosti z tohoto období. To však neplatilo pro konsolidovanou účetní závěrku, které zde neměla tradici, na kterou by bylo možno navazovat. Proto to byla naprostá novinka nejen pro účetní, ale samozřejmě i pro příslušné metodiky ministerstva financí i vzdělávací instituce. Praxe konsolidace se rozbíhala velmi pomalu, naštěstí se týkala jen těch „největších“. Přetrvávajícím problémem je, že sice v zahraničí existuje celá řada odborných publikací zabývajících se konsolidovanou účetní závěrkou, ale většina z nich zůstává především v teoretické úrovni, ve vysvětlování principů a zásad, ale chybí potřebný rozsah příkladů, které by jasně dokladovaly, jak tuto teorii uvádět v praxi.

I v našich podmínkách se pak logicky vývoj praxe konsolidované účetní závěrky odvíjel od řešení jednotlivých problémů v praxi diskusí velmi úzkého počtu odborníků, výsledkem pak byl často konsensus či specifický individuální přístup těchto odborníků k vyřešení a interpretaci jednotlivých otázek v složitějších situacích. Zde je třeba též připomenout, že určitou roli zde sehrávaly velké auditorské firmy mající oporu v zahraničních centrálách. Jenomže jejich řešení se opírala o mezinárodní účetní standardy IFRS/IAS a většinou zcela opomíjela odlišné úpravy dané evropskými směrnicemi. A pokud sestavujeme konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů, pak samozřejmě v návaznosti na původní 7. direktivu ES, která byla takřka beze změn převzata do nových směrnic. To znamená, že v tomto směru nedošlo téměř k žádné harmonizaci z IFRS/IAS a je tedy nutno nadále vycházet z metodiky dané evropskými směrnicemi, kde ovšem stále chybí kvalitnější výkladové zdroje použitelné v praxi.

Tato publikace je právě zaměřena na sestavování konsolidovaných účetních závěrek podle českých předpisů, tedy v návaznosti na evropské předpisy a jak je v úvodu uvedeno, neklade si za cíl řešit návaznost či odlišnosti od IFRS/IAS. Neklade si ani za cíl rozsáhleji vysvětlovat teorii konsolidované účetní závěrky, o to více se pak zaměřuje na konkrétní postupy prezentované formou řady příkladů. Ty pak dokumentují základní postupy při konsolidaci dceřiných podniků a zahrnování přidružených a společných podniků do konsolidace. Na příkladech jsou vysvětlovány základní situace od akvizice v prvním roce, postupy v dalších letech a při změnách podílů přikoupením či prodejem. Samozřejmě je věnována pozornost i problematice víceúrovňové konsolidace a vylučování vzájemných vztahů při konsolidaci.

Rozsah publikace předurčuje i šíři záběru, kdy nebylo možno se věnovat podrobně všem specifikám konsolidace, tím myslím různým situacím, které se v praxi občas vyskytují a kde návod na jejich řešení většinou není jednoduše dostupný nebo dokonce existuje celá řada různých přístupů a řešení. Ale řešit vše v jedné knize nebylo ani záměrem. Cílem je uvést čtenáře do problematiky a vysvětlit základní postupy, které by ve většině případů konsolidace skupin podniků měly dostačovat. Tento cíl se dle mého názoru podařilo dobře naplnit a tato publikace se jistě stane velmi vítanou pomůckou už z toho důvodu, že na trhu jiné takové publikace nyní nejsou.

 

Ing. Alice Šrámková

Cílem publikace je přiblížit čtenářům základní postupy při zpracování konsolidované účetní závěrky dle české legislativy.

Tento cíl se podařilo naplnit.  Publikace je logicky strukturovaná, u příkladů je uveden i postup výpočtu a publikace pokrývá všechny základní konsolidační pravidla a postupy:

 • konsolidaci dceřiných podniků
 • zahrnutí přidružených a společných podniků do konsolidované účetní závěrky
 • zahraniční dceřiné podniky
 • víceúrovňovou konsolidaci
 • základní vnitroskupinové transakce a jejich dopad do konsolidované účetní závěrky

S novelou zákona o účetnictví se rozšiřuje okruh účetních jednotek, které budou konsolidovanou účetní závěrku sestavovat.  Tato publikace bude těmto účetním jednotkám vhodným pomocníkem a průvodcem při sestavování nejen první konsolidované účetní závěrky.

Publikaci doporučuji k vydání.

 


 

KE STAŽENÍ
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA podle českých předpisů v příkladech obsah KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA podle českých předpisů v příkladech
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA podle českých předpisů v příkladech ukázka KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA podle českých předpisů v příkladech

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.