DAN-Z-PRIDANE-HODNOTY-2017-uplne-zneni-zakona-o-DPH-od-1-cervence-2017-s-pedagogickymi-pomuckami-vcetne-komentaru-a-grafu | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2017 – úplné znění zákona o DPH od 1. července 2017 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů

DAN-Z-PRIDANE-HODNOTY-2017-uplne-zneni-zakona-o-DPH-od-1-cervence-2017-s-pedagogickymi-pomuckami-vcetne-komentaru-a-grafu
Autor: Zdeněk Kuneš
ISBN: 978-80-87480-56-4
Termín vydání: 06/2017
Počet stran: 396
Vazba: brožovaná, formát A4
Nakladatelství: VOX
Obor nakladatelství: Daně a účetnictví
Doporučená cena: 445 Kč
Konečná cena: 395 Kč vč. 10% DPH (Ušetříte: 50 Kč) Objednat

Popis produktu

8. aktualizované a přepracované vydání

Zpracování publikace vychází z právního stavu platného k 1. 7. 2017.

JEDINEČNÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLEMATIKY DPH PRO PRAXI V KOMENTÁŘÍCH A NA PŘÍKLADECH
Tato publikace nabízí čtenářům úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem, odkazy na související ustanovení a praktické příklady.

Publikace je stále jedinou na trhu, která názorným způsobem, a to na grafech, ilustracích a komentářích srozumitelně provede čtenáře celým zákonem o DPH. Je zpracována formou, která je blízká i začínajícím plátcům daně. Nabídne vám řadu užitečných judikátů SDEU, závěrů Koordinačních výborů a Informací GFŘ.

V tomto vydání naleznete novely zákona o DPH, které byly přijaty v roce 2017 i 2016. Všechny tyto změny jsou v paragrafovém znění vyznačeny tučně.

ZMĚNY ZÁKONA O DPH S ÚČINNOSTÍ OD 1. ČERVENCE 2017
Osmé, aktualizované a přepracované vydání komentuje a podrobně vysvětluje změny provedené zákonem č. 170/2017 Sb., s účinností od 1. července 2017.

V zákonu je mimo jiné
– upraveno nové vymezení obchodního majetku,
– provedena další úprava daňových dokladů u vývozu zboží,
– rozšířen režim přenesení daňové povinnosti,
– zaveden nový institut nespolehlivé osoby,
– rozšířeno ručení příjemce zdanitelného plnění o platbu virtuální měnou.

ZOHLEDŇUJE A KOMENTUJE ROVNĚŽ ZMĚNY, KTERÉ NASTALY JIŽ V ROCE 2016
Především se jedná o změny zákona o DPH provedené zákonem č. 294/2016 Sb. s účinností od 29. července 2016.  Tímto zákonem byla zrušena právní fikce osvobození od DPH při dodání zboží do svobodného pásma a při obchodování a poskytování služeb ve svobodném pásmu. V souvislosti s touto změnou je pro plátce zavedena nová povinnost přiznat daň při nákupu zboží s místem plnění v tuzemsku od neusazené osoby, která není plátcem. Tato osoba se již nemusí registrovat za plátce.
Důležitá je úprava daňových dokladů u vývozu zboží, kdy za daňový doklad je považován běžný daňový doklad a rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží je důkazním prostředkem o tom, že zboží bylo vyvezeno.
Dále je upravena problematika kontrolního hlášení vyloučením vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení a prominutím pokuty za nepodání kontrolního hlášení (v knize je uvedena aktuální informace GFŘ vydaná k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení).

V publikaci naleznete komentáře ke všem ustanovením zákona o DPH, nejen k přijatým novelám.

 

Informace k uplatňování zákona o DPH od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. účinném od 1. 7. 2017 vydává Generální finanční ředitelství následující Informace.

Tyto informace najdete zde.

KE STAŽENÍ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2017 – úplné znění zákona o DPH od 1. července 2017 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů obsah_DPH 2017
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2017 – úplné znění zákona o DPH od 1. července 2017 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů ukázka DPH 2017
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2017 – úplné znění zákona o DPH od 1. července 2017 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.