Odborná publikace VOX – účetní a daňová legislativa | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Odborná publikace VOX:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – ZÁKLAD DANĚ – FINANČNÍ ANALÝZA podnikatelských subjektů roku 2018
V prodeji od 24. 10. 2018!

9. aktualizované a doplněné vydání

Odborná publikace je určena účetním, ekonomům, poradcům, ale i majitelům společností, kteří dávají přednost komplexnímu pojetí tématu před detailním rozborem jednotlivých dílčích částí. Předností publikace je především její AKTUÁLNOST a PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ, teoretické pasáže jsou omezeny na nezbytné minimum a neobsahují zbytečné citace zákonů.

Publikace přináší nejnovější informace z účetní a daňové legislativy:

  • pravidla pro účetní závěrku podnikatelů,
  • novinky v zákonu o daních z příjmů pro rok 2018,
  • základ daně z příjmů právnických osob roku 2018,
  • zákon o evidenci tržeb a výhled na jeho změny,
  • navrhované novinky pro rok 2019 v dani z příjmů právnických osob.

Čtenáři jsou v ucelených kapitolách na řadě praktických příkladů seznamováni s účtováním výsledků inventarizace, odpisů, rezerv, dohadných položek, splatné a odložené daňové povinnosti, stejně tak i se strukturou a obsahem účetní závěrky podle jednotlivých kategorií účetních jednotek.

Samostatná kapitola je věnována základu daně, především podrobnému rozboru položek, které základ daně zvyšují a které ho snižují, a to ve vazbě na jednotlivé řádky daňového přiznání daně z příjmů právnických osob. Čtenáři zde najdou i řešení aktuálních daňových problémů roku 2018 jak na základě novelizace zákona, tak i z pohledu Pokynu D – 22. Pozornost je věnována i odčitatelným položkám od základu daně, zejména podmínkám odpočtu daňové ztráty, samostatnému základu daně a slevám na dani. Daňovou část knihy uzavírá pasáž věnovaná zákonu o evidenci tržeb a navrhovaným změnám v zákonu o daních z příjmů pro rok 2019.

Poslední kapitola je věnována finanční analýze, budete seznámeni s ukazateli platební schopnosti, rentability, finanční stability, aktivity, a to s přímými dopady do praxe.

Objednat >>

 

 


 

17. 10. 2018 | Nakladatelství VOX
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.