Právě jsme vydali.. .BYTOVÉ DOMY, ZDROJ PŘÍJMŮ I POVINNOSTÍ | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • Aktuality 2017
  • Právě jsme vydali... BYTOVÉ DOMY, ZDROJ PŘÍJMŮ I POVINNOSTÍ

Odborná publikace: Bytové domy, zdroj příjmů i povinností – komplexní průvodce od A do Z

Chcete investovat do nemovitostí? Máte bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci bytů byli u vás spokojeni? Pak právě pro Vás je tato kniha určena.

Proč vznikla tato kniha?
Chceme vám ušetřit čas a námahu. V současné době je na trhu řada kvalitních titulů zabývajících se nemovitostmi, ať již z pohledu daní, práva, nebo z pohledu ekonomiky nájemního bydlení. Zabývají se ovšem jen „střípky“ dané problematiky. Nesporná výhoda a zároveň ojedinělost této knihy je v její komplexnosti. Kniha se snaží odpovědět na základní otázky vlastníka: Co všechno musím znát, abych se mohl svými silami starat o svůj majetek? Případně jak ohlídat, že pověřená osoba dobře spravuje můj majetek? Kniha vznikla na přání samotných vlastníků nemovitostí, kterým komplikují život neustálé legislativní změny a různé výklady a názory v této problematice. Tato kniha se snaží pomoci vlastníkům domů zorientovat se v právní „džungli“ a v množství paragrafů a vyhlášek z různých oblastí souvisejících se správou nemovitostí a dát jim mnoho užitečných rad z praxe.

Ale to není jediný cíl knihy. Chceme ukázat, jak začít podnikat v nemovitostech i lidem, kteří zatím nemají žádné velké zkušenosti. Jak se zabezpečit na stáří a získat díky nemovitostem finanční svobodu. Nemovitosti můžete financovat jak z vlastních, tak z cizích zdrojů. Můžete si zažádat o hypotéku a splácejte ji z příjmů z nájemného. Vaším kapitálem může být nadšení, čas a postupně získané znalosti.

Nebojte se neúspěchu. Každý chybujeme. Jen se musíme z chyb poučit. Neuspět můžete jen tehdy, když nic neuděláte. Počáteční neúspěch vás může k úspěchu dovést.

Kdo by si měl knihu přečíst?
Obsah knihy je určen zejména vlastníkům a správcům bytových domů, bytových i nebytových jednotek, fyzickým i právnickým osobám, včetně představitelů a členů bytových družstev, zejména členům, kteří chtějí svůj byt pronajmout.
Dále se zaměřujeme na právnické osoby zabývající se správou nemovitostí i představitele nebo členy bytových družstev, zejména na ty, kteří by chtěli svou bytovou jednotku podnajmout.

Věříme, že odpovědi na řadu otázek naleznou v knize i obce, jako vlastník největšího bytového fondu v ČR, byť jejich právní úprava je v jednotlivých oblastech mnohdy specifická (například oblast účetnictví a daní s řadou osvobození) a nelze ji při daném rozsahu v publikaci pojmout komplexně.

Přesto, že kniha více cílí na fyzické osoby, jistě v ní cenné rady najdou i ostatní:
•    Vlastníci nebo spoluvlastníci bytového fondu, fyzické nebo právnické osoby, které nemovitost zčásti nebo zcela pronajímají za účelem zajištění bytových potřeb nájemců.
•     Obce a vlastníci bytového fondu.
•     Vlastníci bytové jednotky (například v domě, kde bylo vytvořeno společenství vlastníků jednotek), kteří tuto jednotku dále pronajímají.
•     Subjekty pronajímající nebytové prostory.
•     Právnické nebo fyzické osoby zabývající se správou nemovitého majetku.


Občanský zákoník používá pojem nemovitá věc. V knize používáme zažitý pojem nemovitost. Nemovitost jsou také pozemky. Nicméně, jak bylo uvedeno v názvu, tato kniha se věnuje přednostně rezidenčním nemovitostem, tedy domům a bytům určeným k uspokojení bytové potřeby. Kapitola daní je pojata šířeji, pro nemovitosti nejen rezidenčního typu.

Jak knihu číst?
Nemusíte číst knihu od začátku až do konce. Kniha je přehledně řazena do jednotlivých kapitol a podkapitol. Záměrem bylo uspořádat jednotlivé kapitoly tak, aby čtenář získal ucelený pohled na dané téma. Stačí nalistovat vybranou kapitolu. Pokud se vám zdá, že některá témata se v jednotlivých kapitolách opakují nebo prolínají, pak věřte, že to bylo záměrem autorů. Vzhledem k obsáhlosti této problematiky jsou uvedeny na konci každé kapitoly i odkazy na spolehlivé internetové zdroje, kde získáte aktuální informace. V dnešní době informace velmi rychle zastarají, ovšem díky svému pojetí je tato kniha nadčasová.

Co dělat a co raději ne…?
Takových rad naleznete v knize nespočet. Investičních příležitostí je kolem nás nadbytek, ovšem jen některé budou vhodné právě pro vás. V knize se zabýváme způsoby možného vyhodnocení dobré investiční příležitosti. Ovšem koupí nemovitosti a jejím pronajímáním to rozhodně nekončí. Jen dobrá správa domu může přinést odpovídající peněžní toky a zvyšovat hodnotu domu.

Nad názvem každé kapitoly je nějaký citát nebo rada (citáty z Velké knihy realitního byznysu od R. Kiosakiho). Každá dobrá rada má cenu zlata.

Žijeme v době „turbulence“. Na majitele domů jsou kladeny čím dál vyšší nároky na odborné znalosti v právní i daňové problematice a neustálé změny v legislativě. Při jejich neznalosti se vlastníci vystavují významnému podnikatelskému riziku. Není vždy lehké získat ty „správné informace“. Poradíme vám, kam se obrátit, když si nevíte rady.

Není vždy nejlepší snaha ušetřit a mnohdy se vyplatí zaplatit si odborníka na danou oblast, než zdarma získat radu na internetu. Což zvláště platí u vyšších hodnot, jakými nemovitosti rozhodně jsou. Jak říká technik: „Podívej se do návodu dříve, než se přístroj díky nesprávnému používání rozbije.“ Většina lidí kontaktuje právníka nebo jiného specialistu ve svém oboru se žádostí o pomoc až v okamžiku soudního sporu. To je bohužel v některých případech pozdě.

Proč právě my?
Všech sedm autorů má mnohaleté zkušenosti ve svém oboru, vlastní a pronajímají nemovitosti, nebo se v praxi zabývají nemovitostmi v rozsahu své specializace. Přinášejí vám své za léta načerpané „know-how“, čímž získává kniha pro uživatele vysokou přidanou hodnotu. Autoři se museli vyrovnat s nejednotným nebo sporným výkladem právních předpisů či různých názorů na problematiku týkající se nemovitostí. Všech „sedm statečných“ prezentuje své názory, se kterými nemusí každý souhlasit. Přesto jsou autoři o jejich správnosti přesvědčeni a dokazuje jim to i jejich praxe. Držíte v rukou knihu, která je přehledná, srozumitelná a na vysoké odborné úrovni.

Co nejvíce trápí vlastníky?
Nejdůležitější je pečlivý výběr spolehlivého nájemce, který má kompetence k bydlení, a to jak finanční (pravidelný legální příjem nezatížený dluhy), tak i morální (čistý trestní rejstřík, řádné plnění všech povinností nájemce, péče o pronajatý majetek a dobré vztahy se sousedy). Co se týče počtu žalob v nájemních vztazích, převážná většina se týká určení výše nájemného a řádného placení nájemného a služeb poskytovaných s nájmem. Tímto problémem se zabývá nejen kapitola „Ekonomika nájemního bydlení“ a kapitola „Pohledávky“. Pokud se zabýváme snižováním rizik, nesmíme opomíjet ani pojištění a úpravu pojistných smluv. Neméně zajímavé jsou kapitoly s výkladem práva. Rizika spojená s vlastnictvím nemovitosti nelze zcela eliminovat. Naším cílem je upozornit na možná rizika a poradit vlastníkům, jak je snižovat.

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.