KURZ: OBCHODNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PODNIKATELSKÉ PRAXE VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK K 1. 1. 2014 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

OBCHODNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PODNIKATELSKÉ PRAXE VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK K 1. 1. 2014

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

EFEKTIVNÍ PRÁCE S PRÁVNÍMI DOKUMENTY, AKTIVNÍ ORIENTACE V KONKRÉTNÍCH SITUACÍCH

Aktuální legislativní úprava
Termín: 26. 11., 28. 11., 3. 12., 5. 12., 10. 12. 2013; 16:00–20:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Řídícím pracovníkům, obchodníkům, majitelům firem, statutárním orgánům, podnikovým právníkům a konzultantům.

Přínos / Cíl:

Naučíte se základní orientaci a porozumění podstaty změn v obchodně právních vztazích s důrazem na praxi – právní dokumenty, z pohledu jejich pracovních činností, kompetencí a odpovědnosti.
Seznámíte se se základními principy obchodně právních vztahů, podstatou závazkových vztahů, obeznámení se základními, nejčastěji používanými typy smluv.
Vše výše uvedené s maximálním důrazem na propojení teorie s konkrétní praxí účastníků školení – spojené s rozborem základních typů smluv.
Obsahově je seminář určen pro vztahy mezi podnikateli.
Školení bude probíhat interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků do průběhu a programu školení, se zaměřením na praxi, na případy z běžné praxe a případové studie. V průběhu školení budou využity interaktivní nástroje výuky.


Přednáší:
Mgr. Ludvík Kummer (advokát)
Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání)

Program:

Úvod • právní předpisy upravující obchodně právní vztahy v ČR – nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - důvody přijetí nové právní úpravy.

OBECNÁ ČÁST
Občanský zákoník – základní právní dokument pro podnikání od roku 2014 • struktura a obsah občanského zákoníku • obecné pojmy v občanském právu (osoby, zastoupení, věci a jejich rozdělení, právní skutečnosti, absolutní majetková práva) • všeobecná ustanovení o závazcích (všeobecná ustanovení o závazcích, závazky z právních jednání, závazky z deliktů – náhrady z majetkové a nemajetkové újmy, závazky z jiných právních důvodů) • přechodná a závěrečná ujednání • princip závazkových vztahů.

PRAKTICKÁ ČÁST
Závazkové obchodně právní vztahy z pohledu praxe od roku 2014 • zákonné principy závazkových vztahů • co není zakázáno je dovoleno • smlouva a její základní právní rámec, obchodní podmínky a zvyklosti • jednání o uzavírání smluv, formy, postavení smluvních stran při vzniku závazkového právního vztahu a možnosti z pohledu nové právní úpravy • smlouva o smlouvě budoucí • závazky ze smluv, pohledávky, zánik závazků • zajištění a utvrzení dluhu.

Jednotlivé typy smluv dle občanského zákoníku • základní rozdělení jednotlivých typů smluv dle občanského zákoníku • koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, licence, zápůjčka, úvěr, úschova, skladování, příkaz, zprostředkování, komise, obchodní zastoupení, zasilatelství, přeprava osob a věcí • dílo – určení ceny, stavba jako předmět díla, dílo s nehmotným výsledkem • kontrolní činnost • problematika smluv o účtu, akreditivu a inkasu • zaopatřovací smlouvy • závazky z odvážných smluv • typové smlouvy • blanketní - formulářové smlouvy • vztah smlouvy a obchodních a dodacích podmínek.

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O DÍLO.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.