KURZ: SPOLKY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VČETNĚ DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH SOUVISLOSTÍ OD 1. 1. 2014 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

SPOLKY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VČETNĚ DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH SOUVISLOSTÍ OD 1. 1. 2014

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.
Novinka VOX
Termín: 27. 11. 2013, 09:30–18:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Spolkům, členům jejich orgánů, úředníkům obecních a krajských úřadů, advokátům, daňovým poradcům, auditorům, účetním a všem, kdo se angažují ve spolkové sféře.

Přínos / Cíl:

Seznámit účastníky s novinkami, které přinese do spolkové sféry nový občanský zákoník, zákon o statusu veřejné prospěšnosti, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Stávající zákon o občanských sdruženích bude zrušen a problematika bude upravena v NOZ právě v části o spolcích. U stávajících občanských sdružení bude nezbytné přizpůsobit stanovy právní úpravě spolků v NOZ, zejména název bude muset být uveden do souladu s úpravou spolků. Vhodné bude prověřit rovněž ustanovení stanov týkajících se statutárního orgánu, kdy členové orgánů budou nově zapsání ve veřejně přístupném rejstříku spolků vedeném rejstříkovými soudy. Seminář bude věnován i širším souvislostem, základním principům nové úpravy, obecné části právnických osob, systematickému zařazení právní úpravy spolků do nového občanského zákoníku, statusu veřejné prospěšnosti a dalším souvisejícím otázkám.
Zákon o daních z příjmů přinese spolkům řadu změn. Navíc jsou tyto změny odlišné od změn u některých jiných typů neziskových organizací. Tyto odlišnosti je třeba si uvědomit a pečlivě zvážit, zda daňový režim stanovený pro spolky je odpovídající vyvíjené činnosti. Aby byl spolek schopen plně využívat daňových osvobození a slev, která přináší zvláštní daňový režim pro neziskové subjekty, bude muset splnit podmínky nové úpravy zákona o daních z příjmů. Pro spolky to bude znamenat zejména pečlivou přípravu na získání statutu veřejné prospěšnosti, který bude mít vliv nejen na daňový režim spolku, ale i na daňové úlevy na straně dárců. Daňová a účetní část přednášky bude věnována výše uvedeným a dalším dopadům nové úpravy do účetnictví a zejména do daňového režimu organizace.


Přednáší:
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (katedra občanského práva PrF MU v Brně, členka Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při MS ČR)
Ing. Miroslava Nebuželská (auditorka, členka Komory auditorů ČR, účetní expertka, poradkyně a školitelka v účetnictví a daních pro neziskové organizace)
Mgr. Vlastimil Vitoul (katedra občanského práva, PrF MU v Brně)

Program:

09:30–16:00 • PRÁVNÍ ČÁST • Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Mgr. Vlastimil Vitoul
Koncepční uchopení • systematika nového občanského zákoníku • základní principy a zásady, na kterých občanský zákoník stojí • osoby v právním smyslu • právnické osoby – systematika členění, rejstříkové souvislosti • účel právnických osob • veřejná prospěšnost • založení/vznik právnických osob • jednání za právnickou osobu • péče řádného hospodáře • zrušení/zánik právnické osoby • korporace soukromého práva • spolkové právo – svoboda sdružování, spolková autonomie • spolky – specifika právní formy • účel, činnost hlavní a vedlejší • založení/vznik • stanovy • členství ve spolku • vnitřní organizační struktura • zrušení a zánik • transformace právních forem • povinnosti spolků po nabytí účinnosti občanského zákoníku.

16:00–18:00 • DAŇOVÁ A ÚČETNÍ ČÁST • Ing. Miroslava Nebuželská
Dopad nového občanského zákoníku do účetnictví a daňových záležitostí spolků – základní přehled • statut veřejné prospěšnosti • daň darovací a možnosti zdanění darů ve vazbě na celkový daňový režim a na způsob účtování o přijatých darech • úprava daňových úlev na straně dárců • předmět daně z příjmů s ohledem na hlavní a hospodářskou činnost • osvobození od daně z příjmů • možnost využití snížení základu daně ve vazbě na statut veřejné prospěšnosti.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.