Novinky v potravinářské legislativě | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Novinky v potravinářské legislativě

Potravinářská legislativa je v neustálém proudu změn. Období na přelomu minulého a letošního roku přineslo zveřejnění či začátek účinnosti řady nových předpisů.

Nejvýznamnější z nich je novela zákona o potravinách. Zároveň ve Sbírce zákonů vyšlo i několik nových potravinářských prováděcích vyhlášek. První z nich byl nový předpis upravující požadavky na kvalitu a označování masa a masných výrobků a před samotným koncem roku 2016 pak vyšly další tři. Jedna upřesňuje pravidla označování obalů potravin a dvě zbylé nově upravují mléčné výrobky, respektive koření. Všechny uvedené předpisy zavádí řadu změn, zmíníme několik nejdůležitějších.

Novela zákona o potravinách

Zákon o potravinách 110/1997 Sb. byl v průběhu poledních tří let novelizován již podruhé. První velká novelizace z prosince 2015 zavedla řadu nových povinností, například v oblasti označování volně prodávaných potravin či veřejného stravování a nově rozdělila kompetence kontrolních orgánů.
Poslední velká novela byla vydána v dubnu loňského roku pod číslem 180/2016 Sb. s účinností od ledna 2017. V jejím rámci došlo k zavedení celé části věnované tabákovým výrobkům a rovněž se upřesnily některé sporné body. Novela rovněž ze zákona o potravinách vypustila i ustanovení, které se v praxi neosvědčilo - povinnosti velkých obchodníků zveřejňovat, ze kterých zemí nakupují prodávané zboží.
Několik povinností však přibylo, z těch nejzajímavějších můžeme jmenovat povinné darování vyřazených, avšak bezpečných potravin dobročinným neziskovým organizacím. Ta začne platit od 1. ledna 2018 a bude se týkat všech obchodů, jejichž prodejní plocha převyšuje 400 m2.
Velkou změnou v označování a prodejní prezentace zboží je zavedení přesné definice české potraviny. Od 1. ledna 2017 se tak smí označit pouze výrobky, které zcela, anebo z určité části pocházejí z českých surovin. Kompletně české musejí být jednosložkové produkty, například hrách, med nebo víno. U potravin obsahujících vícero surovin se vyžaduje minimálně 75% podíl tuzemských ingrediencí.
Novelizovaný zákon o potravinách rovněž upřesnil, kteří z výrobců potravin jsou osvobozeni od povinného uvádění výživových údajů na obalech.

Nové české zvláštnosti v označování potravin

Od 1. ledna 2017 získalo sousloví „česká potravina“ zcela konkrétní význam. Nová vyhláška č. 417/2016 Sb. upravující některé způsoby označení potravin zavádí navíc speciální logo, které mohou české potraviny nést.
Není to však jediná změna. Další přijdou červenci 2017 a nejzajímavější z nich je rozšíření seznamu „zakázaných“ slov na obalech. V současné době se na obalu, až na vybrané výjimky, nesmějí objevit slova „živý“, „čerstvý“, „přírodní“, „domácí“ a „racionální“. S počátkem letních prázdnin navíc přibude zákaz neodůvodněného vytváření dojmu, že je potravina „vhodná pro děti“ a „dietní“. Taková označení budou vyhrazena potravinám určeným pro zvláštní výživu.
Počátkem letních prázdnin z obalů rovněž bude muset zmizet i slovo „dia“.Hlavním důvodem je fakt, že každý diabetik potřebuje specifickou dietu, kterou mu musí doporučit jeho lékař a ne každá potravina označená slovy „dia“ je pro něj vhodná.

České řecké jogurty

Od 1. ledna 2017 vstoupila v účinnost rovněž vyhláška č. 397/2016 Sb., nově upravující oblast mléčných výrobků, tuků a zmrzlin. Z velké části zůstává vše při starém, předpis však reaguje na vývoj trhu a zavádí některé nové výrobky. Například se nově do vyhlášky dostala definice pařeného sýra nebo prášku k výrobě zmrzliny. Naopak zcela zmizely kategorie jogurtů se sníženým obsahem tuku. Užitečným vodítkem pro výrobce je ustanovení upřesňující, v jakých jednotkách mají uvádět množství na obalech polotekutých výrobků – například zahuštěné smetany nebo některých kysaných mléčných výrobků.
Zřejmě nezajímavější změnou je nová definice řeckého jogurtu a jogurtu řeckého typu. Ty se u nás prodávají již delší dobu, ale dosavadní předpis je nijak neupravoval. Od ostatních je bude odlišovat nikoliv tučnost, ale vyšší, minimálně 5,6% obsah bílkovin.
Popis řeckého jogurtu v české vyhlášce původně narazil na odpor řeckých úřadů, které proti němu vznesli protest během povinného notifikace naší připravované legislativy v Evropské unii. Nelíbilo se jim, že náš předpis dovoloval označení „řecký jogurt“ bez ohledu na zemi původu. S připomínkami se muselo ministerstvo zemědělství vypořádat. Nakonec tak české mlékárny budou smět vyrábět „řecký jogurt“ i nadále, ale zákazníci se budou muset z obalu dozvědět skutečnou zemi původu. Tato nová pravidla budou účinná od července 2017.

Novinky mezi kořením

Poslední z trojice nových předpisů je vyhláška č. 398/2016 Sb. upravující koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici. Účinná bude od 1. července 2017. Rovněž reaguje na vývoj trhu, což je patrné zejména na rozšíření kořenářské části. V souvislosti s lednovým testem pepře můžeme dodat, že nová vyhláška rovněž objevila dva nové druhy pepře – pepř sečuánský a nově i pepř červený a růžový jako plod pepřovce. Tím však rozšíření nekončí. Svou kolonku a s tím i související požadavky nově dostala i citronová tráva, máta, pažitka nebo listy koriandru.
Zajímavá novinka se chystá v určování kvality mleté papriky. Nově bude stanovena podle její barvivosti vyjádřené stupnicí ASTA. V podstatě se tím přechází na systém běžně používaný při globálním obchodování s paprikou.Plánovaná minima budou: pro lahůdkovou papriku 80, pro sladkou 60 a pro pálivou a gulášovou 40.


V dálce se připravují nápoje

Nastíněný přehled je jen velmi stručným výtahem a uvedenými změnami vývoj legislativy zdaleka nekončí. Na poli komoditních vyhlášek lze očekávat novou úpravu v oblasti nápojů a piva. Nový předpis již byl připraven, zatím však stále prochází notifikačním procesem v Evropské unii.

Autor: Ing. Jan Maryška (odborník a publicista v oblasti potravinářství)

S pravidly označování potravin, včetně praktických příkladů, se můžete seznámit na některém ze seminářů Ing. Maryšky:

25.09.2017 - Označování potravin pro začínající
25.10.2017 - Označování potravin pro pokročilé
06.12.2017 - Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.