Nedokončená výroba? Kritické místo řízení firmy | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Nedokončená výroba? Kritické místo řízení firmy

Připomínají-li meziměsíční rozdíly v ziskovosti vaší firmy jízdu na horské dráze, příčinou může být špatně uchopené nebo dokonce neexistující účtování o nedokončené výrobě. To se přitom týká jak stavebních či zemědělských firem, tak i dodavatelů služeb jako jsou vývojáři softwaru či projekční kanceláře.

Nesprávné zaúčtování nedokončené výroby představuje v první řadě problém pro reálný pohled na hospodaření firmy. Manažeři pro správná rozhodnutí potřebují vědět, jaké jsou skutečné náklady konkrétního výrobku nebo zakázky. Zásadní je přitom včasnost informace. Jak ale nasměrovat provozní činnost firmy, když z výsledků čtete, že jste jeden měsíc v zisku, druhý měsíc je ztrátový, třetí vykazuje ještě větší ztrátu a pak vás ve čtvrtém měsíci překvapí neuvěřitelně vysoký zisk? „Průběžné účtování o nedokončené výrobě umožní již v průběhu výrobního procesu odhalovat kritická místa výroby a ohrožení výsledků hospodaření. Budete tak mít šanci s tím včas něco udělat. Pro reálný pohled na váš úspěch je tedy správné účtování o nedokončené výrobě klíčové,“ vysvětluje Pavlína Vančurová, spolupracující lektorka 1.VOX a spolumajitelka konzultační společnosti PADIA, s.r.o.

Nedokončená výroba přitom může vznikat prakticky ve všech oborech. Účtování o nedokončené výrobě se typicky objevuje ve firmách s delším produkčním cyklem (stavebnictví, zemědělství), u výrobních firem se značnou mírou rozpracovanosti (automobilový průmysl) nebo se zakázkovou činností (strojírenství a kovovýroba, truhlářství, řemeslné dílny).

Pokud malá firma nevyužívá ke svému řízení informace z účetnictví, hospodářský výsledek není pro její směřování v průběhu roku podstatný. Ekonomické řízení se odehrává spíše na úrovni sledování peněžních toků a vylaďování příjmů a výdajů. V těchto případech absence účtování o nedokončené výrobě firmu ohrozí pouze na doměrku daně při případné kontrole finančního úřadu. Problém neúčtování nedokončené výroby a skladů hotových výrobků může být zanedbatelný, pokud je hodnota nedokončené výroby a hotových výrobků malá. Doměrky daní a různé sankce v podobě penále či pokut mohou však představovat závažný problém pro firmy s velkým objemem zásob vlastní činnosti. Další problém spočívá v oceňování nedokončené výroby, pro které sice existují obecná pravidla, ale vlastní nastavení kalkulačního vzorce je však plně na konkrétní firmě. „Stanovit v rámci své metodiky kalkulačních postupů, jaká část režijních nákladů bude vstupovat do ceny zásob, jak budou tyto náklady sledovány a přiřazovány k jednotlivým úkonům, není v praxi zcela bezproblémová záležitost. Přitom výsledek kalkulace ovlivňuje hodnocení výrobní i prodejní činnosti firmy, prostřednictvím hospodářského výsledku také její rentability i posuzování bonity,“ říká Pavlína Vančurová, spolupracující lektorka 1.VOX a spolumajitelka konzultační společnosti PADIA, s.r.o.

Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. Zásoby vlastní výroby mohou vznikat jak ve výrobním procesu, tak při poskytování služeb, nebo dokonce i při tvůrčí myšlenkové práci. Zásobami zahrnutými v nedokončené výrobě je tedy například rozpracovaná projektová činnost, výzkumná a vývojová činnost, programování a tvorba software, opravárenské činnosti a další poskytování služeb. I při realizaci poradenských služeb (ekonomických, právních apod.) může vzniknout nedokončená výroba, například tehdy, když práce provedené na projektu pro zákazníka v posledním měsíci účetního období budou doplněny dalšími pracemi v měsících nového účetního období a teprve pak vyfakturovány.

16. 10. 2018 | Autorka: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. – svět podnikových financí, lektorka)

Nezmeškejte kurzy lektorky:
22. 10. 2018 Jak zjistit hospodářský výsledek s využitím účtování o nedokončené výrobě – pro manažery
29. 10. – 19. 11. 2018 Moderní controlling a reporting (distanční studium)


Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.