Na výzkum, vývoj a inovace půjde víc peněz | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
  • Aktuality 2018
  • Na výzkum, vývoj a inovace půjde víc peněz a bude je možné čerpat delší dobu

Na výzkum, vývoj a inovace půjde víc peněz a bude je možné čerpat delší dobu

Vláda schválila změny v národním programu TRIO, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Dotace na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje tak bude možné čerpat o jeden rok déle a bude jich podstatně víc. Konkrétně se program prodlouží do konce roku 2022 a jeho rozpočet se zvýší ze stávajících 3,7 mld. Kč na téměř 6,1 mld. Kč. Na čtvrtou veřejnou soutěž v rámci TRIA tak bude k dispozici cca 1,65 mld. Kč. MPO předpokládá, že ji vyhlásí letos v září.

Program TRIO se zaměřuje na aplikovaný výzkum. Konkrétně na technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, díky kterým vznikají nové produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou. Dotační peníze tak jdou do následujících oblastí: fotonika, mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

„TRIO má posílit aplikovatelnost výzkumu a vývoje v praxi. Důraz přitom klade na obory, v nichž má Česká republika velký potenciál růstu,“
říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Jde zejména o výrobu dopravních prostředků, strojírenství, elektroniku a elektrotechniku, IT služby a software, výrobu a distribuci elektrické energie a léčiva a zdravotnické prostředky.“

„Výzkum a vývoj MPO podporuje také prostřednictvím evropského programu Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,“ říká náměstek pro řízení sekce EU fondů a digitalizaci Marian Piecha a dodává: „Zatímco peníze z programu Aplikace jsou určeny pro podnikatele z České republiky kromě Prahy, dotace z TRIA mohou čerpat i subjekty z hlavního města.“

Ministerstvo průmyslu chce vládě předložit i nový národní program TREND. Ten má rovněž podporovat průmyslový výzkum a vývoj a rozumně doplňovat programy TRIO a Aplikace. Tak, aby se termíny výzev uvedených programů nepřekrývaly, naopak na sebe navazovaly. To vše s cílem podporovat výzkum, vývoj a inovace v perspektivních oblastech podnikání, a to na národní i evropské úrovni.

9. 5. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu


Seznamte se s pravidly nutnými pro posouzení výzkumu a vývoje s ohledem na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Na výkladovém semináři dne 19. 7. 2018 „Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice“ bude prezentováno 5 základních klíčů pro rozpoznání výzkumu a vývoje včetně manuálu pro hodnocení novosti, technické nejistoty a formální stránky projektu. Součástí semináře bude prezentace případové projektové dokumentace. Seznámíte se také s pravidly nutnými pro posouzení výzkumu a vývoje s ohledem na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Právní úpravu odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, administrativní náročnost na její uplatnění a rizika s ní spojená, účetní a daňová řešení projektů výzkumu a vývoje včetně aplikace odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle zákona o daních z příjmů a souvisejících předpisů, výkladů a vybraných judikátů pro jednotlivé rizikové oblasti Vám pak dne 20. 7. 2018 objasní Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA (daňová poradkyně, jednatelka TAXART CZ s.r.o. a odborná asistentka JU EF KUF) na semináři „Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku dle § 34 ZDP – výkladový seminář“.

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.