KURZ: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.
Termín: 14. 2. 2014; 09:00–16:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Seminář je určen pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, církve a církevní organizace a školské právnické osoby účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb.. Je určen pro všechny, kdo musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání daně z příjmu právnických osob. Orientačně mohou být zodpovězeny i dotazy týkající se účetní závěrky bytového družstva (účtují dle vyhlášky 500/2002 Sb.) nebo společenství vlastníků.

Přínos / Cíl:

Seminář bude zaměřen na praktické postupy pro účetní nestátních neziskových organizací, které musí sestavit závěrku a přiznání k dani z příjmu a v rámci ukončení roku řešit další problémy, např. s vyúčtováním dotací, koeficientem DPH, sestavením rozpočtu na další rok.


Přednáší:
Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daňová poradkyně)

Program:

Úvodem budou probrány novely předpisů včetně informací ohledně novely občanského zákoníku.
Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon, zřizovatele, statutární orgán) • inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná • kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha), rozdíly mezi postupy účtování platné pro podnikatelské subjekty • nejčastější chyby a omyly (dary, dotace, příspěvky) • sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztráty, výsledek hospodaření minulého roku • příloha k účetní závěrce, příprava na audit účetní závěrky • dva přístupy k sestavení přiznání, hlavní a hospodářská činnost, členění výnosů na osvobozené, které jsou či nejsou předmětem daně a přiřazení nákladů, závazné posouzení • formulář přiznání, příloha k daňovému přiznání • pohled auditora a daňového poradce • dotazy mohou být kladeny v průběhu celého semináře.Poznámka:

Na základě požadavků posluchačů lze probrat i nutnost a problémy sestavení rozpočtu neziskové organizace a návaznost rozpočtu na účetnictví.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.