Kurz: NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD – PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE OD ROKU 2014 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD – PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE OD ROKU 2014

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

NOVÝ ZÁKON O KONTROLE

Aktuální legislativní úprava
Termín: 6. 2. 2014; 09:00–16:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Pro kontrolní pracovníky provádějící kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, který od 1. ledna 2014 nahradil zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a také pro příjemce dotací a další subjekty, kteří jsou kontrolováni orgány veřejné správy.

Přínos / Cíl:

Seznámit účastníky s právy a povinnostmi kontrolujících a kontrolovaných od roku 2014, představit novou právní úpravu kontroly prováděné v rámci výkonu veřejné správy, která s účinností od 1. ledna 2014 nahradí zákon o státní kontrole.


Přednáší:
Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly MF, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 dosud je lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel)

Program:

Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole • práva a povinnosti v průběhu kontroly • širší působnost nového zákona • výklad rozdílů nové a staré úpravy, důraz na odlišnosti v kontrolním řádu • zahájení kontroly, práva a povinnosti v průběhu kontroly, příklady řešení praktických problémů • nová úprava vyloučení pro podjatost • nová práva při vstupu do kontrolovaných prostor • protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu a došetření věci • přizvané osoby • mlčenlivost a zveřejňování informací • přestupky a správní delikty kontrolovaných a povinných osob místo pořádkové pokuty • převzetí kontroly nadřízeným orgánem • aplikace části první a čtvrté správního řádu při kontrole • vztah k dalším právním předpisům • oznamování podezření na trestný čin, utajované informace, osobní údaje, jednací jazyk, vykázání z místa kontroly aj.Poznámka:

Účastníci kurzu obdrží nový zákon a podkladové materiály.
Na toto téma volně navazuje kurz „Kontrola u příjemce dotací a příspěvků“, který se bude konat 27. 5. 2014 a kurz "Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu", který se bude konat 24. 6. 2014.
Lektorka je kontrolorka s 23letou praxí kontroly na místě, účastník připomínkového řízení k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.