Kurz: KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

VČ. ZMĚN V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM
VOLNÝ CYKLUS DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ. PROGRAM JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-298/2010

MV ČR
Termín: 27. 3. a 15. 4. 2014; 09:00–14:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců veřejné finanční podpory a v dalších subjektech a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu hospodaření.

Přínos / Cíl:

Předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu hospodaření a upozornit na důležité změny pro kontrolora vyplývající z nových zákonů od 1. 1. 2014.


Přednáší:
Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly MF, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 dosud je lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel)

Program:

1. seminář:
27. 3. 2014 (Čt); 09:00–14:00 • KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
Seznámení s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy • právní předpisy pro veřejnou správu a ochrana vlastnictví v novém občanském zákoníku • příklady nedostatků zjišťovaných na úseku hospodaření s majetkem • hospodaření s majetkem státu, ÚSC, příspěvkových organizací a dalších subjektů • pohledávky a úroky z prodlení v novém občanském zákoníku • pohledávky za zaměstnanci v důsledku vzniku škody • příjmy z nájmu nebytových prostor, úprava v novém občanském zákoníku • příjmy z pronájmu nebytových prostor a prodeje majetku • povinnosti na úseku inventarizace v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce o inventarizaci majetku a závazků • postup interního auditu a kontroly na úseku majetku • příklady dotazníků k internímu auditu, vnitřní i veřejnosprávní kontrole • zhodnocení vnitřního kontrolního systému • doporučení k ochraně majetku a snížení rizik.

2. seminář:
15. 4. 2014 (Út); 09:00–14:00 • KONTROLA A AUDIT PROVOZNÍCH VÝDAJŮ
Seznámení s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s právními předpisy • různé formy zaznamenání právních jednání, druhy smluv a jejich uzavírání v novém občanském zákoníku • kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů • nedostatky v náhradách za cestovní výdaje, za právní a poradenské služby, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti • příklady nedostatků zjišťovaných u jiných provozních výdajů • informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu, změny v zákonech od 1. 1. 2014 • postup interního auditu a kontroly na úseku výdajů • příklady dotazníků před zahájením a v průběhu auditu nebo kontroly • doporučení a upozornění na rizika.Poznámka:

Účastníci celého cyklu obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.