Kurz: DANĚ A ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

DANĚ A ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ, ZRUŠENÍ ZÁKONA O DANI DAROVACÍ A DĚDICKÉ, ÚČETNICTVÍ A DANĚ V SOUVISLOSTI S HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOSTÍ, ZÁKON O VEŘEJNÉ PROSPĚŠNOSTI A JEHO DOPAD DO DAŇOVÉ OBLASTI

Aktuální legislativní úprava
Termín: 10. 4. 2014; 09:00–16:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům nadací, nadačních fondů, spolků, obecně prospěšných společností, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům.

Přínos / Cíl:

K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Spolu s novým občanským zákoníkem nabyla účinnosti též řada dalších návazných zákonů, které buď přizpůsobují současný stav podmínkám nového občanského zákoníku, nebo přicházejí s novými úpravami. Místo neziskových činností byl zaveden pojem veřejně prospěšných činností. Zákon o daních z příjmů definuje kdo je a není veřejně prospěšným poplatníkem a váže tuto definici na nepodnikatelské činnosti. Nejen z těchto důvodů je nyní definice podnikání a podnikatelských činností i jiné výdělečné činnosti u neziskových organizací zásadní. Podnikání je nově umožněno i nadacím a nadačním fondům. Součástí přednášky je objasnění pojmů podnikání, jiná výdělečná činnost a veřejně prospěšná činnost a jejich vazba na hlavní a vedlejší (hospodářskou) činnost, popř. ekonomickou činnost z pohledu účetních a daňových předpisů. Daňové a účetní změny relevantní pro neziskový sektor představují zejména úpravy týkající se daně z příjmů právnických osob, méně významných změn pak zaznamenaly i účetní předpisy pro neziskové organizace. Mezi zásadní změny patří zejména zrušení zákona o dani darovací a dědické a jeho nahrazení úpravou v zákoně o daních z příjmů. Významné jsou i změny ve stanovení předmětu daně z příjmů u různých typů (právních forem) neziskových organizací a zprůhlednění podmínek pro uplatnění snížení daňového základu. Přednáška bude věnována výše uvedeným a dalším dopadům nové právní úpravy neziskového sektoru do daňových i účetních záležitostí neziskových organizací. Součástí přednášky je výklad teorie i příklady uplatnění nových zásad v praxi (výpočet daňového základu, účtování a zdanění darů apod.).


Přednáší:
Ing. Miroslava Nebuželská (auditorka, členka Komory auditorů ČR, účetní expertka, poradkyně a školitelka v účetnictví a daních pro neziskové organizace)

Program:

Dopad nového občanského zákoníku do účetnictví a daňových záležitostí neziskových organizací – úvod a základní přehled • veřejně prospěšný poplatník • daň darovací versus daň z příjmů a možnosti účtování a zdanění přijatých darů • předmět daně z příjmů u různých typů neziskových organizací (nadace, nadační fondy, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy) • změny v definici příjmů, které jsou či nejsou předmětem daně a které jsou či nejsou osvobozené • využití snížení základu daně a související podmínky, které je třeba plnit • hlavní a vedlejší činnost – podnikání, jiná výdělečná činnost a veřejně prospěšná činnost.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.