KURZ: DAŇOVÝ ŘÁD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

DAŇOVÝ ŘÁD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-1287/2012

Aktuální legislativní úpravaMV ČR
Termín: 11. 2. 2014; 09:00–16:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Úředním osobám – pracovníkům správců daní a všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou daňovými subjekty, jakož i každému, komu vzniká povinnost v souvislosti se správou daní. Seminář je určen nejen pro státní správu a územní samosprávné celky, ale i pro ostatní oblasti, ze kterých se rekrutují daňové subjekty.

Přínos / Cíl:

Rychlá orientace v právní úpravě a znalost problematických míst interpretace, což se využije v procesu správy daní jak při aplikaci veřejnoprávních pravomocí správce daně, tak při ochraně vlastních práv a plnění povinností daňovými subjekty.


Přednáší:
JUDr. Alena Kohoutková (advokátka, dlouholetá legislativní pracovnice Ministerstva financí se specializací na daňový proces)

Program:

Daňový řád, podle kterého se spravuje výběr daní, ale i placení mnoha dalších peněžitých plnění do veřejných rozpočtů, byl od přijetí zákonem č. 280/2009 Sb., opakovaně přímo, ale i nepřímo, novelizován. Je proto dobré si při výkladu zopakovat aktuální systematiku zákona, použitou terminologii a její změny, pravomoci vymezené úředním osobám správců daní, ať již se jedná o finanční orgány či orgány územní samosprávy, soudy a další veřejnoprávní orgány. Zásadní vliv na výsledek správy daní mají i prostředky ochrany práv upravené v daňovém řádu, které jsou dostupné jak daňovým subjektům, tak správcům daní k nápravě chyb, které se v průběhu řízení a jiných postupů mohou přihodit.
V rámci výkladu daňového řádu: Systematika zákona • důraz na dělenou správu • principy správy daní a změny v terminologii • výklad zásad daňového procesu a možnosti jejich využití • otázky spojené s elektronizací správy daní • pravidla jednání při správě daní, včetně zastupování a jednání na základě plné moci • postup k odstranění pochybností a postup při daňové kontrole • ochrana práv daňového subjektu • možnost odpustit úrok z prodlení při posečkání • specifika daňového řízení a placení daní • možnost zajistit nedoplatek a tak zabránit jeho vymáhání • principy úpravy daňové exekuce • důsledky porušení povinností při správě daní.Poznámka:

Účastníci semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR a jako pracovní pomůcku druhé vydání Orientačního průvodce daňovým řádem.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.