Kurz: Finanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední management | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Finanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední management

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Těšte se na prakticky orientované workshopy.
Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Novinka VOXIES
Termín: 11. – 14. 6. 2018
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Členům statutárních orgánů a managementu firem, tj. ekonomickým a finančním ředitelům, dále ekonomickým pracovníkům na všech úrovních, hlavním účetním, finančním analytikům a kontrolorům, případně také vedoucím jednotlivých oddělení, kteří jsou zodpovědni za ekonomické výsledky svých úseků.

Přínos / Cíl:

Cyklus odborných přednášek a workshopů vás seznámí
- s podnikovou strategií jako nástrojem úspěšného podnikání včetně celosvětových trendů, které ho ovlivňují,
- s účetním výkaznictvím,
- s metodami finanční analýzy zkoumajícími firmu zevnitř,
- navazujícím finančním plánováním a oceňováním firmy.

Prakticky orientované workshopy jsou zaměřené na doplnění znalostí finančního managementu, například na efektivní využívání progresivně se vyvíjejících technologií a prohloubení právních znalostí.


Přednáší:
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. (manažerské účetnictví, řízení nákladů, řízení výkonnosti)
Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. (strategická analýza, strategie podniku, udržitelnost)
Ing. Josef Horák, Ph.D. (specialista na finanční, manažerské účetnictví a na využití informačních technologií v oblasti finančního řízení; ŠKODA AUTO Vysoká škola – Katedra financí a účetnictví)
Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. (vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR)
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. (VŠE v Praze – katedra strategie, finanční analytička)
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (účetní expert, prezident Asociace profesních účetních ČR, ŠKODA AUTO Vysoká škola – katedra financí a účetnictví)

Program:

1. den • 11. 6. 2018
9:00–13:00 • Strategie podniku • Ing. Josef Krause, Ph.D.
Strategie a strategické řízení – základní podmínka přežití a rozvoje podniku • různá pojetí strategie podniku • principy strategického myšlení. Celosvětové trendy ovlivňující podnikání.

14:30–18:00 • Manažerské účetnictví • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Řízení hospodárnosti pomocí kalkulací a rozpočtů • vnitropodniková střediska a řízení nákladů podle odpovědnosti • informační systém nákladového účetnictví.

2. den • 12. 6. 2018
9:00–13:00 • Účetní výkaznictví podle českých předpisů a IFRS • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Rozdíly mezi IFRS a českou úpravou • zásady sestavení účetní závěrky • vypovídací schopnost účetních výkazů.

14:00–18:00 • Finanční analýza • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Základní ukazatele finanční analýzy a jejich interpretace • horizontální a vertikální analýza • poměrové ukazatele • bankrotní a bonitní modely • praktické aplikace na konkrétní firmě

3. den • 13. 6. 2018
9:00–13:00 • Finanční plánování • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Krátkodobé finanční plánování • řízení pracovního kapitálu • plánování cash flow • dlouhodobé finanční plánování • příprava střednědobých a dlouhodobých finančních plánů • praktické aplikace.

14:00–18:00 • Oceňování firmy • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Základní cíl – růst tržní hodnoty firmy • faktory ovlivňující hodnotu firmy • metody hodnocení firmy • praktické aplikace.

4. den • 14. 6. 2018
WORKSHOP 1
9:00–12:00 • Investiční rozhodování • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Časová hodnota peněz • peněžní toky jako součást analytické části investičního projektu • základní kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti projektu • cizí zdroje financování investičního projektu.

WORKSHOP 2
12:45–15:45 • Právní základ pro manažery • Mgr. Ing. Tereza Krupová
Základy orientace v právu, přehled významných právních předpisů a jejich vazby • zaměstnávání fyzických osob v pracovněprávních vztazích podle nové právní úpravy • možnost odchylek od zákoníku práce • mzdová a další práva manažerů • statutární orgán zaměstnancem • zákaz konkurence a povinnost mlčenlivosti • profesní odpovědnost.

WORKSHOP 3
16:00–18:30 • Využití informačních technologií ve finančním řízení • Ing. Josef Horák, Ph.D.
Úvod do problematiky • práce s daty, jejich řazení, filtrování • finanční a statistické funkce v Excelu • analýza scénářů • vizualizace dat pomocí podmíněného formátování v tabulkách • kontingenční tabulky a kontingenční grafy.

Na workshop si, prosím, přineste svůj notebook s nainstalovaným Excelem (nejlépe verze Excel 2010 a vyšší).

Test IES.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu.
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.