KURZ: KOMPLEXNÍ OCENĚNÍ PODNIKU A BUSINESSU, ROZBOR A UŽITÍ CELKOVÉ FIREMNÍ STRATEGIE | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

KOMPLEXNÍ OCENĚNÍ PODNIKU A BUSINESSU, ROZBOR A UŽITÍ CELKOVÉ FIREMNÍ STRATEGIE

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

5. MODUL JEDNOSEMESTRÁLNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU – KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ A FINANČNÍ POHLED
FIRM/BUSINESS VALUATION, CORPORATE/BUSINESS STRATEGY

Pro náročné
Termín: 10. – 12. 12. 2013, 09:00–18:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní profesionály, kontrolery, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele společností/firem, motivované podnikatele, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit, upgradovat i propojit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení, včetně jeho systémů i metod, a tím kontinuálně i systematicky zhodnocovat svůj business i sebe.

Přínos / Cíl:

Produktivní pojetí a užití celkové hodnoty společnosti EV (Enterprise Value) jako jednoho funkčního celku a finálního soudobého měřítka i cíle firmy/podniku a businessu, její funkce i cílení v soudobém ekonomickém a finančním řízení (CM) a jeho systémech (MA). Naučit se ocenit firmu a business jako jeden funkční celek, včetně užití komplexních oceňovacích metod (výnosové, majetkové, komparační) a využití jejich výsledků, vstupů a výstupů pro kvalitní ekonomické a finanční řízení. Praktické úplné expertní a manažersky produktivní odvození celkové – tržní hodnoty společnosti (EV) včetně jejích zásadních provázaných vstupů a analytické podpory (strategická analýza, finanční plán, hlavní a podpůrné metody i nutné testování ocenění) v podobě finálního výsledkového a výkonnostního ukazatele i měřítka na konkrétní velké fungující společnosti založené podle českého práva, operující na národním a EU trhu. Preferovat tržní hodnotu a tržní ocenění (market value/valuation) firmy i businessu a umět s ním konkurenčně a manažersky i podnikatelsky pracovat.

Definovat a odvodit produktivní, dnes zásadní a nezbytnou firemní/podnikovou a business strategii (Corporate/Business strategy – CBS) a znát její úlohu i praktické užití v současném efektivním ekonomickém a finančním řízení a systematickém zhodnocování firmy a businessu. Vysvětlit nezbytnost a účinnost výkonnostního řízení (performance management) a výkonnostních ukazatelů (KPIs) a jejich praktické aplikace do moderního ekonomického a finančního řízení založeném na definovaných a měřitelných cílech a provázaných motivacích. Vytvořit a užít produktivní a komplexní firemní/business strategie ztělesněné v konkrétních efektivně provázaných cílech a vhodně příčinně strukturovaných ukazatelích (KPIs/KSIs) maximálně zhodnocující společnost i business v čase vzhledem k odvětví, oboru, konkurenci a trhu. Praktické odvození konkrétní korporátní strategie CBS službové společnosti podnikající v poradenských službách a jeho realizační postup. Vytvořit finální manažerské schéma/matici CBS pro konkrétní společnost, včetně její standardizované struktury, manažerských oblastí a realizačních nástrojů, vhodných pro jakoukoliv soudobou společnost a business.


Přednáší:
Ing. Tomáš Petřík (senior business a manažerský – BMC konzultant)

Program:

KOMPLEXNÍ OCENĚNÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU: Účel ocenění firmy a podniku i businessu jako jednoho funkčního celku, odvození celkové hodnoty společnosti EV (Enterprise Value) a její úloha v soudobém ekonomickém a finančním řízení • druhy cílené hodnoty a ceny firmy, podniku a businessu – tržní hodnota, investiční hodnota, objektivizovaná hodnota • komplexní strategická analýza, její vstupy a výstupy • finanční analýza pro účely ocenění firmy a podniku a její aplikace • rozdělení aktiv a kapitálu na provozně potřebná (operating assets) a nepotřebná (non operating assets) a odvození i preference provozního zisku z hlavní činnosti (core business) • strukturovaný finanční plán pro komplexní firemní ocenění • rozbor a aplikace nejrozšířenějšího DCF (discounted cash flows) ocenění perspektivní společnosti • praktické ocenění konkrétní a fungující společnosti podnikající v odvětví cestovního ruchu a služeb s ním spojených (LTI – leisure time industry) a jeho postup • výsledné a souhrnné ocenění konkrétní (LTI) společnosti a jeho struktura • preference tržní hodnoty i ceny a tržního ocenění, jeho úloha v současném ekonomickém a finančním řízení a manažerském účetnictví pojatém jako komplexní nástroj i ucelený a nadstavbový systém řízení.

FIREMNÍ STRATEGIE (CORPORATE/BUSINESS STRATEGY): Definice firemní a podnikové strategie (Corporate/Business strategy – CBS) a její nutnost v současném efektivním ekonomickém a finančním řízení • struktura a účel CBS a forma interaktivních cílů ji ztělesňující, vize a mise firmy a businessu • vstupy a výstupy CBS • měření a hodnocení CBS a její měřítka a hodnotící ukazatele • formy a úloha výkonnostních a klíčových výkonnostních ukazatelů (performance/key performance indicators – KPIs) v CBS a ekonomickém a finančním řízení • praktické odvození konkrétní korporátní strategie službové společnosti podnikající v poradenských službách a jeho kompletní postup • schéma a matice standardní CBS pro konkrétní společnost, její struktura manažerské oblasti a realizační nástroje.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.