KURZ: FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ – NOVÁ ÚPRAVA PO 20. ČERVENCI 2013 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ – NOVÁ ÚPRAVA PO 20. ČERVENCI 2013

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

DETAILNÍ VÝKLAD ZMĚN V NOVÉM ZÁKONĚ O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH

Termín: 4. 12. 2013, 10:00–17:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Všem, kteří v praxi přicházejí do styku s činností investičních společností a investičních fondů. Zejména manažerům, depozitářům, compliance, stejně jako právním či daňovým poradcům, advokátům zabývajících se oblastí finančního trhu, bankovním institucím, obchodníkům s cennými papíry, pojišťovnám, penzijním fondům apod. Seminář ocení i samotní investoři investující či plánující investovat prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů.

Přínos / Cíl:

Rok 2013 přinesl zásadní změny v právní úpravě kolektivního investování, v červenci nabyl účinnosti nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Lze říci, že se jedná o nejrozsáhlejší změnu pro činnost investičních fondů, jejich správců i depozitářů od roku 1992. Cílem semináře je provést detailní výklad změn.


Přednáší:
Ing. Jan Šovar (MF ČR – vedoucí legislativy kapitálového trhu, výrazně se podílel na tvorbě zákona o investičních společnostech a investičních fondech, dlouhodobě se profesně věnuje českému i unijnímu právu finančního trhu)
Mgr. Jakub Joska (Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., advokát dlouhodobě se zaměřující na oblast kolektivního investování, zejména na fondy kvalifikovaných investorů a jejich správců, člen dozorčí rady Czech Republic for Finance)

Program:

10:00–13:00 • OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDŮ A DALŠÍ OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Východiska a cíle změn • změny v pojmovém aparátu • pojem „fond kvalifikovaných investorů" (FKVI) a druhy • pojem „kvalifikovaný investor"" • působnost ZISIF – rozšíření/zúžení • správa majetku vs. obhospodařování fondu • zdaňování.
OBHOSPODAŘOVÁNÍ FKVI: Vymezení obhospodařování a obhospodařovatele • „nadlimitní" a „podlimitní" obhospodařovatel • obhospodařování vs. další činnosti obhospodařovatele • řídící a kontrolní systém, pravidla jednání • outsourcing.
PROVÁDĚNÍ ADMINISTRACE FKVI: Vymezení administrace a administrátora • provádění administrace vs. další činnosti administrace • řídící a kontrolní systém, pravidla jednání • outsourcing.
DEPOZITÁŘ FKVI: Povaha depozitáře a rozšíření okruhu subjektů • zvláštní povinnost depozitáře (opatrování, kontrola, vedení účtů) • náhrada újmy.
PRIME BROKERAGE.
REŽIM DOHLEDU ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VE VZTAHU K FKVI: Posun v ohnisku dohledu • povolovací režim.

14:00–17:00 • FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
ZMĚNY V PRÁVNÍCH FORMÁCH A SOUVISEJÍCÍ KORPORÁTNÍ OTÁZKY: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem, komanditní společnost na investiční listy, svěřenský fond • vztah k novému soukromému právu • odchylky od obecné úpravy obchodních společností (SICAV, SICAR, vnitřní struktura fondu, navyšování kapitálu, změna společenské smlouvy aj.).
INVESTIČNÍ STRATEGIE FKVI: Pojem „investiční strategie“ • FKVI obecně • FKVI jako EUSEF, EUVECA • fondy nemovitostí • fondy peněžního trhu • techniky k obhospodařování.
NABÍZENÍ INVESTIC DO FKVI: Nabízení veřejnosti a private placement, nová omezení • exchange traded funds • propagace.
ZRUŠENÍ FKVI: S likvidací • bez likvidace."Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.