KURZ: FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES

IES
Termín: 20. – 22. 11. 2013, 1. a 2. den 09:00–17:00, 3. den 09:00–16:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Pro majitele a ředitele firem, pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, kontrolory, finanční manažery a finanční ředitele a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří chtějí a potřebují zefektivnit hospodaření svého úseku, oddělení, firmy a chtějí porozumět hře s čísly, která jim odkryje skutečný stav jejich společnosti, její silné a slabé stránky a možný odhad do budoucna.

Přínos / Cíl:

Seznámit s metodami finanční analýzy jako nástroje, který zkoumá firmu zevnitř, a který pomáhá odhalit slabé a silné stránky společnosti, tzv. finanční zdraví a zároveň umožňujícího na základě zjištěných skutečností navrhnout nejlepší možný směr firmy do budoucnosti.


Přednáší:
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (VŠFS – odborná asistentka, lektorka MBA)
Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D. (VŠFS – katedra řízení podniku)

Program:

ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY: Základní termíny finanční analýzy v českém a anglickém pojetí • podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu • finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow) • struktura aktiv a pasiv • struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení.
Metody finanční analýzy • interpretace zjištěných hodnot • trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost • praktické využití.
Rozdílové ukazatele likvidity: ČPK, ČPP, ČPPF • praktické procvičení • ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR a v jiných zemích • úrovně zisku pro účely finanční analýzy - EBIT, EBT, EAT • přidaná hodnota.
Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA) • jejich využití ve finanční analýze • problémy jejich výpočtu a využití • praktické příklady • další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.

POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY: Poměrové ukazatele a jejich význam • ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE • jejich praktický výpočet a interpretace • praktické procvičení.
Ukazatele likvidity (liquidity ratios): Cash ratio, quick ratio, current ratio • praktické procvičení.
Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) • rychlost obratu • doba obratu • obratový cyklus peněz • ukazatele krytí stálých aktiv • praktické procvičení.
Ukazatele zadluženosti (debt ratio) • ukazatele věřitelského rizika (debt ratio) • koeficient samofinancování (equity ratio) • ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).

SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ, BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY: Soustavy ukazatelů, Du Pontův rozklad ukazatelů, praktický příklad.
Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy hodnotící likviditu ve společnosti, Altmanův model Z-score, Index důvěryhodnosti, Kralickův Quick test, praktické příklady.

Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.Poznámka:

Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.