KURZ: CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

ODBORNÝ VÝKLAD, ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ, PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ, DISKUZE
MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES

IES
Termín: 25. – 28. 11. 2013, 1. den 08:00–16:00, 2.– 4. den 09:00–17:00
Místo konání:
K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) nebo metro C – Hlavní nádraží.
Další informace: Mapa

Určeno:

Pro řídící pracovníky, kteří potřebují pro svoji řídící činnost kvalitní systém informací, pro specialisty, kteří jim potřebné informace dodávají, tedy pracovníky controllingových, finančních a účetních oddělení, analytiky.

Přínos / Cíl:

Hledat řešení otázek: Jaké je postavení kritérií hodnotového řízení v komplexním systému řízení výkonnosti firmy? Jakými nástroji řídit zisk a likviditu firmy? Jak účinně transformovat celopodniková hodnotová kritéria do soustavy vnitropodnikových výsledků středisek? Jak motivovat jednotlivé útvary, aby se chovaly podnikatelsky, ale zároveň svou iniciativou přispívaly k co nejlepším výsledkům podniku jako celku? Jak zdokonalit plánovací proces? Kde jsou největší odchylky, jak jim předejít? Kolik skutečně stojí podnik jeho konkrétní výkony? Které zákaznické skupiny jsou zajímavé? Jak zabezpečit kalkulačním systémem rozdílné rozhodovací úlohy managementu?


Přednáší:
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. (VŠE Praha – vedoucí katedry manažerského účetnictví)
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D. (VŠE Praha – katedra manažerského účetnictví)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (VŠE Praha – katedra manažerského účetnictví)
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. (VŠE Praha – zástupkyně vedoucího katedry manažerského účetnictví)

Program:

Účinnost systému řízení firmy závisí na propojení jejího vrcholového řízení s řízením managementu na vnitropodnikových úrovních řízení. Úkolem controllingových informací je nejen hledat základní příčiny a faktory vývoje nákladů, výnosů a zisku, peněžních toků, ale i sledovat je takovým způsobem, aby bylo možné jejich vyhodnocení, zjištění příčin odchylek skutečného a předem stanoveného vývoje, určení odpovědnosti za tento vývoj. Předmětem zájmu je vytvoření komplexního systému informací, který podporuje rozhodování v několika základních průřezech řízení – po linii výkonů, procesů a odpovědnosti.

ODBORNÁ GARANTKA: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

25. 11. 2013 (Po) • OBSAH, POJETÍ A ČLENĚNÍ INFORMACÍ PRO HODNOTOVÉ ŘÍZENÍ (ŘEŠENÍ DÍLČÍCH PŘÍKLADŮ) • prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Koncepce komplexně řízené firmy, vliv na obsah a pojetí controllingu • začlenění controllingu v podniku (vztah controllera a manažera, treasurera a controllera) • vypovídací schopnost měření zisku z pozice vlastníků a managementu • základní faktory řízení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti procesu tvorby výkonů • členění nákladů pro potřeby hodnotového řízení • vypovídací schopnost koncepčně odlišných výsledovek pro vlastníky a management • vztah kalkulačně-výkonového, odpovědnostního a procesního účetnictví (charakteristika, cíle) • vymezení obsahu a pojetí základních pojmů vnitropodnikové struktury činnosti – výkon, útvar, proces • rozlišení místa vzniku a odpovědnosti nákladů.

26. 11. 2013 (Út) • SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ, ŘÍZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ A LIKVIDITY (ŘEŠENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE) • Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.
Systém plánů a rozpočtů (základní cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze) • vztah hlavního podnikového rozpočtu (rozpočetní výsledovka, rozvaha a cash flow) a dílčích rozpočtů • obsah hodnotových kritérií velitelského rozpočtu (EVA přidaná ekonomická hodnota) • transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně • přímá a nepřímá metoda sestavení rozpočtu peněžních toků, jeho podrobnější členění • řízení solventnosti a likvidity.

27. 11. 2013 (St) • VÝZNAM KALKULACÍ PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT (ŘEŠENÍ DÍLČÍCH PŘÍKLADŮ) • doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Využití kalkulace v manažerských rozhodovacích úlohách • alokace nákladů a její principy • nejčastěji využívané metody přiřazování nákladů a kalkulační vzorce, jejich srovnání a hodnocení • kalkulace založená na analýze aktivit a procesů (Activity Based Costing) – přednosti a omezení • kalkulace plných a variabilních nákladů • význam kalkulace variabilních nákladů pro krátkodobé řízení (analýza marže výkonů) • vliv kalkulace výkonů na hospodářský výsledek podniku a motivaci manažerů.

28. 11. 2013 (Čt) • MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A ŘÍZENÍ PO LINII ODPOVĚDNOSTÍ (ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE) • prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědnosti: Cíle odpovědnostního řízení a úloha manažerského účetnictví při naplňování těchto cílů • organizační a ekonomická struktura podniku • typy odpovědnostních středisek a principy jejich řízení • centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení • aplikace hodnotových nástrojů a kritérií v odpovědnostním řízení.

Na závěr TEST IES.Poznámka:

Seminář ocení zejména společnosti, jejichž hlavní výdělečnou činností je tvorba výkonů a jejich prodej zákazníkům.
Předpokladem jsou základní znalosti účetního myšlení, vypovídací schopnosti účetních informací – rozvahy, výsledovky, peněžních toků.
Na konci kurzu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.