K čemu slouží typologie pracovní motivace | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

K čemu slouží typologie pracovní motivace

Svými osobními předpoklady, především schopnostmi, povahovými rysy a motivací, se pracovníci se od sebe liší. Chceme-li jejich předpokladů využít a účinně je řídit, je třeba tyto odlišnosti chápat.

Rozdíly v motivaci pracovníků souvisejí s jejich osobními vlastnostmi, zkušenostmi, věkem či životní fází. K hlavním typům osobní pracovní motivace patří

  • výrazná finanční či materiální motivace. Osobám s touto motivací je vhodné jasně stanovit očekávané výsledky i odměny za jejich dosažení, posílit podíl výkonového odměny na jejich mzdě či využít další hmotné odměny, například zaměstnanecké výhody, o které mohou usilovat.
  • motivace založená na zajímavosti práce. Osoby s touto motivací jejich práce zajímá a baví, protože odpovídá jejich zájmům, případně proto, že jim vyhovuje sociální prostředí pracoviště. Jsou to „srdcaři“ a ke zvýšení jejich motivace přispívá příjemná pracovní atmosféra. Nebývají však příliš ambiciózní.
  • výkonová motivace. Pracovníci této skupiny mají zvýšenou potřebu úspěchu, co nejlepšího výsledku či překonání překážek. Jejich motivaci lze podpořit zadáváním náročnějších či samostatnějších úkolů či upozorněním na nové zkušenosti, které jim přinášejí. Nenáročné úkoly je však mohou „urážet“.
  • motivace založená na osobní či odborné pověsti. Pracovníci tohoto typu mají zvýšenou potřebu společenského či profesního ocenění, upoutání pozornosti a zviditelnění. Motivovat je lze veřejným vyslovením pochvaly a uznání či přidělováním úkolů, které jsou výrazně „na očích“. Kritizovat bychom je nikdy neměli na veřejnosti.
  • motivace vycházející ze společenského významu práce. K této skupině patří osoby se zvýšenou potřebu práce mající širší společenský smysl. Jejich výkon lze posílit zdůrazněním poslání a společenského významu jejich organizace a jejich rolí při jejich plnění.
  • motivace opírající se o potřebu moci. Pro osoby s touto motivací je důležitá možnost prosazovat svůj názor a rozhodovat, a to o práci i ostatních. K jejich motivaci přispívají jasné kariérové možnosti a cíle, příliš vhodní však nejsou do týmu.
  • motivace založená na potřebě sounáležitosti. Osoby s touto motivací se projevují silnou potřebou být členem skupiny či organizace. V jejich práci je motivuje možnost spolupracovat s ostatními i udržovat s nimi dobré vztahy, přílišná pochvala na veřejnosti je proto může znervóznit.

Poznání osobního motivačního profilu je důležité pro pochopení, jaké typy úkolů pracovníci plní lépe, jak je ocenit či na co je pro posílení jeho motivace upozornit. Je však důležité i pro posouzení jejich celkové vhodnosti pro dané pracoviště.

Kurz Typologie osobnosti a její využití při vedení a řízení, který proběhne 6. 10. 2017, se vedle motivačních typů zaměstnanců zaměří i na typy schopností a typologie osobních vlastností. Je určen manažerům a personalistům a jeho lektorem je Jan Urban.

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.