K čemu slouží personální a organizační audit | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

K čemu slouží personální a organizační audit

Personální a organizační audit je jedním z nástrojů řízení. Slouží k posouzení schopností a dalších pracovních předpokladů lidských zdrojů, ale i zhodnocení způsobu jejich řízení a organizačního uspořádání.

Personální audit spočívá v nezávislém a objektivním posouzení pracovních a řídících předpokladů zaměstnanců, a v posouzení  nástrojů a metod personálního řízení včetně jeho efektivity.  Jeho cílem je upozornit na silná i slabší místa organizace v této oblasti a navrhnout případné změny.
 
Organizační audit slouží k posouzení a navržení změn organizačního uspořádání a personální systemizace podniku. K jeho úkolům patří zhodnotit organizační strukturu podniku, cíle a účelnost jednotlivých podnikových útvarů včetně jejich personálních kapacit i účelnost jednotlivých pracovních míst.

Výsledkem personálních a organizačních auditů jsou doporučení týkající se uplatnění a rozvoje klíčových zaměstnanců podniku, zdokonalení nástrojů řízení lidských zdrojů a zefektivnění jeho organizační struktury. 

Kurz Personální a organizační audity, který se koná 27. 11. 2017 se zabývá cíli, metodami a postupy personálních a organizačních auditů i tím, jak pracovat s jejich výsledky. Je určen manažerům a specialistům z oblasti personálního řízení, vnitřního auditu, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zdokonalováním řízení a vnitřního uspořádání organizace i zvyšováním kvality lidských zdrojů. Lektorem kurzu je Jan Urban.

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.