Přeposlat e-mailem informace o vzdělávací akci:
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ – 1. POLOLETÍ ROKU 2017 V PRAXI

Vaše emailová adresa (odesílatel):
Komu (emailová adresa příjemce):
Předmět:
Vzkaz:  
Dobrý den,uživatel s e-mailem '' Vám posílá informaci o vzdělávací akci na VOXu. (https://www.vox.cz)

Vzkaz odesílatele:

Vzdělávací akce:ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ – 1. POLOLETÍ ROKU 2017 V PRAXI

Pojistné a daňové souvislosti zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců.

GARANCE KONÁNÍ KURZU
Termín:28. 2. 2017; 9:00–16:30
Místo konání:SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Určeno:
Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Přínos / Cíl:
Seminář přináší aktuální výklady koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a jejich novelizace). Výklad je podáván odborníky pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění). Účastníci budou seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v České republice.

Účastníci budou také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů pro rok 2017, výsledky koordinačních výborů a aktuální české i zahraniční judikatury. Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU, notifikačním povinnostem a hrozícím sankcím za jejich nesplnění.

Přednáška bude doplněna případovými studiemi s uvedením konkrétních povinností řešených průřezově jednotlivými přednášejícími.

Přednáší:
Mgr. Magdaléna Vyškovská
(daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců")

PhDr. Mgr. Adam Ander
(zástupce ředitele Kanceláře zdravotního pojištění, styčného místa ČR pro oblast zdravotního pojištění, která pro české zdravotní pojišťovny zajišťuje mezinárodní přeúčtování nákladů na zdravotní péči a metodicky upravuje řešení zdravotního pojištění s mezinárodním prvkem; zástupce České republiky v Účetní komisi a Smírčím výboru pro vypořádání pohledávek)

Tomáš Novotný
(ČSSZ – metodik, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů)

Program:
9:00–9:30 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY – ROZDĚLENÍ CIZINCŮ PODLE PŘEDPISŮ, KTERÉ SE NA NĚ VZTAHUJÍ • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Základní informace o cizincích a jejich dělení na občany EU, EHP, Švýcarska, jejich rodinné příslušníky a občany třetích států podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují • základní povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto cizinců.

9:30–11:00 • SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VÝKLAD KOORDINAČNÍCH NAŘÍZENÍ A BILATERÁLNÍCH SMLUV, NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ • Tomáš Novotný
Účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí.
• dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení,
• některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení,
• dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.

11:15–12:45 • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ • PhDr. Mgr. Adam Ander
Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU.
• definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění,
• režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),
• zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy,
• rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1),
• nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,
• rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku),
• plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011),
• typy průkazů zdravotního pojištění.

12:45–13:30 • Polední přestávka

13:30–16:30 • DAŇOVÁ PROBLEMATIKA • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly).
• zdanění příjmů členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,
• specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů,
• výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,
• důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
• právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (směrnice 96/71/ES, zejména minimální pracovněprávní podmínky včetně minimální mzdy, notifikační povinnosti při vyslání a sankce za jejich nesplnění),
• zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,
• vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,
• související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
• zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
• vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,
• případové studie vysílání.

Poznámka:
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Vzdělávací akci si můžete objednat pomocí tohoto odkazu: https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-zamestnavani-cizincu-v-cr-a-vysilani-pracovniku-do-zahranici-v-praxi-1-pololeti-roku-2017-0001.htm

Cenové varianty
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace
17030402 790 Kč3 376 Kč-
170304A5 301 Kč6 414 Kčcena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
170304B7 533 Kč9 115 Kčcena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
170304C9 486 Kč11 478 Kčcena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.