Přeposlat e-mailem informace o vzdělávací akci:
Protikorupční chování

Vaše emailová adresa (odesílatel):
Komu (emailová adresa příjemce):
Předmět:
Vzkaz:  
Dobrý den,uživatel s e-mailem '' Vám posílá informaci o vzdělávací akci na VOXu. (https://www.vox.cz)

Vzkaz odesílatele:

Vzdělávací akce:Protikorupční chování

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-304/2018.
Termín:30. 6. 2020; 9:00–14:00
Místo konání:SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Určeno:
Seminář je určen personalistům a všem úředníkům územně samosprávných celků na pozicích vyššího i středního managementu, úředníkům všech odborů územních samosprávných celků, pracovníkům krajů, statutárních měst a obcí.

Přínos / Cíl:
Cílem uvedeného vzdělávacího programu je poskytnout posluchačům rady a návod, jak bojovat a zároveň „korupci“ jako jeden z nejrozšířenějších problémů naší společnosti potírat, jak postupovat ve svých reakcích a jakou zvolit obrannou metodu, pokud se setkají s jakoukoliv formou korupčního chování, např. nabídky úplatku, zneužití úřední pravomoci, použití křivé výpovědi, nedodržování etického kodexu, krytí nelegálního postupu při zadání veřejné zakázky apod. Simulací situací „korupčního chování“ kurz poskytne úředníkům územně samosprávných celků znalosti, jak konkrétní případ zdárně vyřešit.

Z diskuze v závěru kurzu vyplyne sada taktik, které jednotlivcům/posluchačům umožní aplikovat protikorupční postoj přímo v praxi.

Přednáší:
Mgr. Vladimír Černý
(lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání)

Program:
• základní právní rámec protikorupčního jednání z pohledu právnických a fyzických osob,
• korupce z pohledu pracovněprávních vztahů,
• interní protikorupční programy – tvorba a obsah:
- vytváření a posilování protikorupčního klimatu,
- transparentnost,
- řízení korupčních rizik a monitoring kontrol,
- postupy při podezření na korupci,
• základní prvky protikorupčního jednání,
• protikorupční klima na pracovišti,
• problematika oznámení o podezření z korupce a ochrana oznamovatele – „whistleblowing“ („zvonění na zvoneček“),
• etika a chování zaměstnanců – kodexy chování z pohledu korupce – obsahové náležitosti:
- základní principy kodexů,
- protikorupční politika,
- protikorupční směrnice a monitoring,
- co to je korupce – právní rámec, definice korupce, důsledky nedodržení kodexu,
- nedovolená jednání/opomenutí,
- vztahy se zákazníky, dodavateli, a veřejnými činiteli – obecné zásady, výdaje na cestování a reprezentaci, dárky, politika, podpůrné platby,
• korupce a trestněprávní aspekty – základní obecné vymezení.

Diskuze, dotazy, zodpovězení dotazů, případové studie sestavené pro praktické použití a aplikaci v pracovním procesu.

Poznámka:
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.

Vzdělávací akci si můžete objednat pomocí tohoto odkazu: https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-protikorupcni-chovani-0005.htm

Cenové varianty
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace
20022502 190 Kč2 190 Kč-
200225A4 161 Kč4 161 Kčcena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
200225B5 913 Kč5 913 Kčcena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
200225C7 446 Kč7 446 Kčcena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.