Přeposlat e-mailem informace o vzdělávací akci:
Pracovnělékařské služby, včetně lékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

Vaše emailová adresa (odesílatel):
Komu (emailová adresa příjemce):
Předmět:
Vzkaz:  
Dobrý den,uživatel s e-mailem '' Vám posílá informaci o vzdělávací akci na VOXu. (https://www.vox.cz)

Vzkaz odesílatele:

Vzdělávací akce:Pracovnělékařské služby, včetně lékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

GARANCE KONÁNÍ KURZU
Termín:2. 6. 2020; 9:00–15:00
Místo konání:SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Určeno:
Seminář je určen vedoucím pracovníkům, personalistům a pracovníkům BOZP i lékařům.

Přínos / Cíl:
Právní úprava pracovnělékařských služeb byla významně zasažena usnesením vlády pro dobu nouzového stavu a následnou novelizací právní úpravy. Řada otázek je zaměstnavatelům a lékařům nejasná i ve vztahu k předchozím novelám. Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy a předejití sporům, respektive i hrozbě pokut.

Přednáší:
JUDr. Bořivoj Šubrt
(předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a podnikové sociální politiky)

Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
(1. lékařská fakulta UK, předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně)

Program:
• přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, drážní doprava),
• pracovnělékařské prohlídky podle usnesení vlády v době nouzového stavu a nyní v náhradních termínech po jeho ukončení,
• principy kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku,
• smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům,
• vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům po novelách,
• institut pověřeného poskytovatele,
• co musí obsahovat žádost o prohlídku,
• pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS,
• prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní,
• nejčastější problémy v provádění pracovnělékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr,
• prohlídky podle zvláštních předpisů – změny v drážní dopravě v roce 2019,
• lékařské prohlídky pro práci v noci,
• nová úprava pro agenturní zaměstnance,
• mladiství a žáci (učni),
• lékařské posudky
• výpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků,
• platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním • možnost vzdát se opravného prostředku,
• posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce
• dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání,
• nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem,
• pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy,
• kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce,
• nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nejčastější příčiny, postup uznávání,
• nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., případy z praxe.

Diskuze, dotazy.

Poznámka:
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Vzdělávací akci si můžete objednat pomocí tohoto odkazu: https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-pracovnelekarske-sluzby-vcetne-lekarskych-prohlidek-po-ukonceni-nouzoveho-stavu-0001.htm

Cenové varianty
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace
20075302 590 Kč3 134 Kč-
200753A4 921 Kč5 954 Kčcena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
200753B6 993 Kč8 462 Kčcena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
200753C8 806 Kč10 655 Kčcena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
200753X1 490 Kč1 803 Kčzvýhodněná cena pro přihlášky přijaté od 25. 5. do 29. 5. 2020 včetně

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.