Přeposlat e-mailem informace o vzdělávací akci:
Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry

Vaše emailová adresa (odesílatel):
Komu (emailová adresa příjemce):
Předmět:
Vzkaz:  
Dobrý den,uživatel s e-mailem '' Vám posílá informaci o vzdělávací akci na VOXu. (https://www.vox.cz)

Vzkaz odesílatele:

Vzdělávací akce:Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry

Volný cyklus pěti seminářů, které lze absolvovat i samostatně.
Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

GARANCE KONÁNÍ KURZU
Termín:23. – 27. 9. 2019; 9:00–16:00
Místo konání:SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Určeno:
Kurz je určen pro začínající mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí.

Přínos / Cíl:
Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy pro podnikatelský sektor.

Přednáší:
Ing. Marie Hajšmanová
(znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.)

Ing. Olga Krchovová
(daňová a účetní poradkyně)

Mgr. Vladimír Černý
(lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání)

Program:
1. seminář:
23. 9. 2019 • Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v podnikatelské praxi9:00–12:00 • Ing. Marie Hajšmanová
Odměna za práci:
Základní formy odměňování za práci • kategorizace mezd • vnitřní mzdový předpis • minimální mzda • zaručená mzda • stanovení mzdy • mzdové složky • náhradní volno za práci přesčas a ve svátek • odměna za pracovní pohotovost • příplatky.

Srážky ze mzdy:
Dohody o srážkách ze mzdy • pořadí srážek • životní minimum • nezabavitelné minimum • srážky ze mzdy na základě rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce.

Výplata mzdy:
Splatnost mzdy • stanovení výplatního termínu • splatnost mzdy ve zvláštních případech • uspokojení nároků • prodlení a jeho důsledky • úroky z prodlení.

13:00–16:00 • Mgr. Vladimír Černý
Pracovněprávní vztahy (PPV):
Základní seznámení se se zákoníkem práce z pohledu zaměstnavatele. Obecná problematika postupu zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru, základní obecná pravidla související se skončením pracovního poměru.

2. seminář:
24. 9. 2019
9:00–16:00 • Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi • Ing. Marie Hajšmanová
Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.

Průměrný výdělek a jeho použití:
Rozhodné období • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • použití průměrného výdělku.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti:
Podmínky pro nárok na náhradu mzdy • redukovaný průměrný výdělek pro náhradu • náhrada mzdy • vliv pracovní doby na náhradu mzdy • souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.

Dovolená:
Nárok na dovolenou – rozhodnutí o čerpání dovolené – výše nároku na dovolenou v kalendářním roce • náhrada za dovolenou.

Překážky v práci:
Překážky v práci na straně zaměstnance • překážky v práci na straně zaměstnavatele.

3. seminář:
25. 9. 2019; 9:00–16:00 • Ing. Olga Krchovová
Nemocenské pojištění krok za krokem
Aktuální legislativa pro rok 2019 • účast na NP • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců • druhy dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) • povinnosti zaměstnavatelů v NP • příklady.

4. seminář:
26. 9. 2019; 9:00–16:00 • Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění krok za krokem • Ing. Olga Krchovová

Pojistné na sociální zabezpečení:
Právní úprava SP platná pro rok 2019 • poplatníci pojistného na SP • vyměřovací základ a výpočet výše pojistného • splatnost a odvod pojistného • povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP • příklady.

Zdravotní pojištění:
Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP • minimální vyměřovací základ pro rok 2019 • rozhodné období a % výše pojistného • splatnost a odvod pojistného • příklady.

Důchodové pojištění:
Rozsah působnosti • účast na DP včetně okruhu pojištěných osob • doba pojištění a náhradní doby pojištění • redukční hranice v roce 2019 • rozhodné období • výpočet důchodu • druhy důchodů • ELDP – vedení a vyplňování ELDP • povinnosti zaměstnavatelů v DP • příklady.

5. seminář:
27. 9. 2019; 9:00–16:00 • Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem • Ing. Marie Hajšmanová

Poplatník a plátce daně:
Rozlišení poplatníků pro účely daně z příjmů – daňový rezident • daňový nerezident. Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika • příjmy, které nejsou předmětem daně • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity.

Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka:
Základ pro stanovení měsíční zálohy na daň – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti – uplatnění a způsob prokazování – tiskopis Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti.

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení. Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení. Slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“. Uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování. Vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonusů.

Povinnosti plátců daně:
Odvod záloh na daň, vyúčtování daně, tiskopisy předkládané finančnímu úřadu. Opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců. Rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.

Po skončení výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.).

Poznámka:
Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.) a ÚZ – Daň z příjmů (vyd. Sagit, a. s.).

Vzdělávací akci si můžete objednat pomocí tohoto odkazu: https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-mzdova-problematika-krok-za-krokem-z-pohledu-podnikatelske-sfery--0002.htm

Cenové varianty
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace
19073608 950 Kč10 830 Kč-
190736A17 005 Kč20 576 Kčcena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
190736B24 165 Kč29 240 Kčcena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
190736C30 430 Kč36 820 Kčcena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
19073652 000 Kč2 420 KčCena certifikátu

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.