Přeposlat e-mailem informace o vzdělávací akci:
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Vaše emailová adresa (odesílatel):
Komu (emailová adresa příjemce):
Předmět:
Vzkaz:  
Dobrý den,uživatel s e-mailem '' Vám posílá informaci o vzdělávací akci na VOXu. (https://www.vox.cz)

Vzkaz odesílatele:

Vzdělávací akce:Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-679/2018.

GARANCE KONÁNÍ KURZU
Termín:2. 6. 2020; 9:00–16:00
Místo konání:SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Určeno:
Účetním či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace. Mezi státní organizace řadíme vybrané účetní jednotky, tedy organizace účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a souvisejících standardů pro vybrané účetní jednotky.

Kurz je vhodný pro všechny bez rozdílu, je však třeba znát základní postupy účtování.

Přínos / Cíl:
Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů a dotací, účtování fondů.

Přednáší:
Ing. Jan Černý
(auditorská činnost v obchodních, neziskových, rozpočtových a příspěvkových organizacích)

Program:
Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2020, případně i již schválené změny pro následující období:
Zákon o účetnictví • vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky.

Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví:
Zákoník práce • zákon o pojistném na sociální zabezpečení • zákon o pojistném na zdravotní pojištění • zákon o omezení plateb v hotovosti • nařízení vlády o minimální mzdě.

Specifika účtování dlouhodobého majetku:
Klasifikace • rozvahová a podrozvahová evidence • bezúplatné a úplatné nabytí • svěření majetku • fondy.

Transfery = „dotace“:
Provozní, investiční • s vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat • víceleté • ze zdrojů EU.
Účtování tvorby a čerpání fondů.

Bezúplatné převody majetku od státních organizací.
Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.

Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací.

Dotazy a odpovědi.

Poznámka:
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů není možné vydat osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu.

Vzdělávací akci si můžete objednat pomocí tohoto odkazu: https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-uctovani-vybranych-transakci-majetek-fondy-transfery-bezuplatna-nabyti-ve-statni-sfere-u-organizaci-uctujicich-dle-vyhlasky-c-4102009-sb-0001.htm

Cenové varianty
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace
20061702 090 Kč2 090 Kč-
200617A3 971 Kč3 971 Kčcena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
200617B5 643 Kč5 643 Kčcena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
200617C7 106 Kč7 106 Kčcena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)
200617X1 390 Kč1 390 Kčzvýhodněná cena pro přihlášky přijaté od 25. 5. do 29. 5. 2020 včetně

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.