Přeposlat e-mailem informace o vzdělávací akci:
Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Vaše emailová adresa (odesílatel):
Komu (emailová adresa příjemce):
Předmět:
Vzkaz:  
Dobrý den,uživatel s e-mailem '' Vám posílá informaci o vzdělávací akci na VOXu. (https://www.vox.cz)

Vzkaz odesílatele:

Vzdělávací akce:Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Vhodná součást přípravy na náročné zkoušky u KDP ČR.

GARANCE KONÁNÍ KURZU
Termín:19. – 28. 8. 2019
Místo konání:SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Určeno:
Modul se skládá z 13 seminářů, které je možné absolvovat samostatně a je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos / Cíl:
Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. Do tohoto cyklu seminářů je také zařazen výklad zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců. Ti, kteří se připravují na zkoušky u KDP ČR, si též odnesou informaci o tom, jak budou zkoušky probíhat.

Přednáší:
Bc. Marta Šťastná
(daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař a Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních“)

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
(proděkan pro výzkum a publikační činnost Fakulty ekonomických studií a vedoucí Katedry financí VŠFS, historicky první finanční arbitr ČR v letech 2003-2007)

Ing. Antonín Daněk
(specialista na zdravotní pojištění)

Ing. Ilona Součková
(Generální finanční ředitelství)

Ing. Iva Rindová
(metodička DPFO, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka při KDP ČR)

Ing. Jan Vorlíček
(bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů)

Ing. Marta Ženíšková
(MPSV ČR – odbor sociálního pojištění)

Ing. Mgr. Hana Krasulová
(vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa na Ministerstvu financí ČR, členka rozkladové komise pro řízení o rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva financí ve věcech státního dozoru nad hazardními hrami)

Ing. Václav Zíka
(MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování)

JUDr. Svatopluk Galočík
(odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění)

Mgr. Magdaléna Vyškovská
(daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců")

Mgr. Šárka Lásková
(tajemnice Prezidia KDP ČR, manažerka kvalifikačních zkoušek)

Program:
1. seminář 19. 8. 2019; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná

2. seminář 20. 8. 2019; 9:00–15:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • JUDr. Svatopluk Galočík

3. seminář 20. 8. 2019; 15:15–17:30 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Šárka Lásková

4. seminář 21. 8. 2019; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková

5. seminář 22. 8. 2019; 9:00–13:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček

6. seminář 22. 8. 2019; 13:45–18:00 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková

7. seminář 23. 8. 2019; 9:00–16:00 • Zákon o dani z hazardních her • Ing. Mgr. Hana Krasulová

8. seminář 26. 8. 2019; 9:00–13:00 • Zákon o daních z příjmů – závislá činnost • Ing. Iva Rindová

9. seminář 26. 8. 2019; 13:45–18:00 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka

10. seminář 27. 8. 2019; 9:00–13:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská

11. seminář 27. 8. 2019; 13:45–17:45 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

12. seminář 28. 8. 2019; 9:00–14:00 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení • Ing. Marta Ženíšková

13. seminář 28. 8. 2019; 14:45–18:00 • Zákon o zdravotním pojištění • Ing. Antonín Daněk

Poznámka:
Tento modul (složený ze 13 seminářů) je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Každý seminář představuje ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Vzdělávací akci si můžete objednat pomocí tohoto odkazu: https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-dane-vyklad-nejdulezitejsich-zakonu-0010.htm

Cenové varianty
Kód Cena bez DPH Cena s DPH Další informace
190463019 970 Kč24 164 Kč-
190463A37 943 Kč45 911 Kčcena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
190463B53 919 Kč65 242 Kčcena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
190463C67 898 Kč82 157 Kčcena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.