VOX Daňový řád 2013 konference - JUDr. Jaroslavem Kobík | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře
Od data účinnosti daňového řádu už uplynulo více než dva a půl roku. Zákon už má za sebou první novely a obě strany daňového řízení se s ním smířily. Pro správce daně znamená oproti zákonu o správě daní a poplatků více pravomocí, i když vykoupených větším papírováním, pro daňové subjekty a zejména pro jejich daňové poradce daňový řád znamená nutnost zvyšovat si své teoretické vědomosti. Daňový řád tedy vyrostl z dětských plenek a je proto namístě obrátit pozornost i na širší souvislosti jeho aplikace. K tomu konference přispěla měrou vrchovatou, jak je zřejmé z obsahu témat jednotlivých diskuzních příspěvků.

KONFERENCE: DAŇOVÝ ŘÁD 2013 – XIII. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA se konala ve dnech 12. – 13. 11. 2013 v Praze.


Tak například VLIV JUDIKATURY SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ NA DAŇOVÁ ŘÍZENÍ, to je v dnešní době, kdy daňoví poradci na straně jedné a daňová správa na straně druhé stále více argumentují rozsudky Nejvyššího správního soudu, opravdu žhavé téma. Na jedné straně jde o pouhá vzorová rozhodnutí, která nejsou právně závazná, neboť nejsou pramenem práva, na straně druhé ale musí být tyto rozsudky uznávané, neboť je to právě Nejvyšší správní soud, kdo sjednocuje judikaturu správních soudů, a právě u něho mnohé daňové spory končí.

Obdobně ožehavým problémem je ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ, což je téma, které zajímá zejména daňové subjekty, ale mělo by zajímat i pracovníky správců daně, na které by odpovědnost za takovýto přiznaný úrok měla dopadat.

LZE PODLE NOVÉHO DAŇOVÉHO ŘÁDU USPĚT POUZE POMOCÍ PROCESNÍCH KLIČEK? To je velké téma pro všechny pravověrné procesualisty, na obou stranách pomyslné barikády. Jaké důsledky mají někdy pouze formální vady daňového řízení, které je daňová správa stále ještě schopná produkovat? Postačí na mnohdy nenávratné zrušení rozhodnutí o daňové povinnosti? Které ano a které ne? Co o tom soudí významný soudce Nejvyššího správního soudu?

Stále častější jsou stížnosti na to, že stát rezignoval na své úkoly v oblasti DPH a že namísto toho, aby učinil preventivní opatření k odstranění podvodů v této oblasti, tak raději přenesl rizika z těchto podvodů vyplývající, na ty plátce daně, kteří se jich nedopouštějí. Je tomu opravdu tak? Poslechněte si k tomu příspěvek na téma NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE A DALŠÍ DŮVODY RUČENÍ ZA DAŇ, PROVĚŘOVÁNÍ NADMĚRNÝCH ODPOČTŮ, na kterém se podílí jak významný daňový poradce, tak i vedoucí pracovník správce daně.

DANĚ A TREST. Kdy je účast na daňovém řízení zločinem? Rovněž velké téma do diskuze. No a informace o tom, CO SE CHYSTÁ V OBLASTI PROCESNÍ DAŇOVÉ LEGISLATIVY, to patřilo a patří do základní nabídky každé z našich konferencí.

JUDr. Jaroslav Kobík
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.