Kurz: Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád

Kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Přihlásit se můžete na některý z dalších termínů:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Provázanost zákona o DPH na ustanovení daňového řádu, kterou si v praxi málokdo uvědomuje.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

KDP ČR
Termín: 13. 12. 2017; 9:00–14:00
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Seminář je určen pro účetní, ekonomy, auditory, daňové poradce, podnikatele.

Přínos / Cíl:

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při zavádění EET. Dozvíte se, jak se bránit požadavkům správců daně nad rámec zákona při elektronické komunikaci (lektoři se s vámi podělí o zkušenosti s podáváním daňových přiznání a se sankcemi ze strany správce daně).

Získáte povědomí o registračních povinnostech k DPH a sankcích za opožděnou registraci. Dozvíte se vše podstatné o kontrolním hlášení a jeho úskalích v praxi.


Přednáší:
Bc. Zdeněk Vondrák (daňový poradce)
Ing. Jana Ledvinková (daňová poradkyně, specialistka na DPH)

Program:

Problematické okruhy:
• základní pojmy – změny v roce 2017 a pro rok 2018 (pohled ZDPH a daňového řádu),
• počítání obratu u osoby povinné k dani, která nevede účetnictví,
• registrace k DPH, zpětná registrace, dobrovolná registrace k DPH a problémy ze strany správců daně, jak komunikovat se správcem daně ve vazbě na daňový řád,
• možnost uplatnění odpočtů při první registraci k DPH a dopad do účetnictví,
• postup z hlediska zákona o DPH a daňového řádu v případě úmrtí plátce (kdo podává následně přiznání k DPH po novele 2017/2018, případná úprava odpočtu DPH, kdy končí registrace zemřelého),
• změny registrace společníků společnosti po novele ZDPH 2017,
• odregistrace osob neusazených v tuzemsku ve vazbě na povinnost přiznat daň plátci při pořízení zboží v tuzemsku od neusazené osoby,
• daňové doklady s chybějící náležitostí – nebrání nároku na odpočet (dva nové judikáty Barlis a Sonatex),
• oprava základu daně a sazby daně – dodatečné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty ve vazbě na kontrolní hlášení,
• oprava v případě vystavení daňového dokladu neplátcem – odvod DPH, následně opravný daňový dokad – vazba na kontrolní hlášení odběratele,
• kontrolní hlášení, sankce, lhůty, opravné, následné kontrolní hlášení, výzvy správců daně, výzva k uplatnění nároku na odpočet u daňového dokladu, který vystavil neplátce a následná zpětná registrace,
• režim přenesení daňové povinnost dopady jeho porušení,
• nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba,
• EET – sankce – první praktické kontroly FU,
• jak postupovat v případě kdy systém ET neodešle správně výši tržeb,
• elektronická forma podání – § 101a vazba na daňový řád,
• zvláštní způsob zajištění daně,
• ručení příjemce zdanitelného plnění – vývoj, sdělení GFŘ „kombajn“,
• řetězové obchody – prodlužování kontrol a neuznání nároku na odpočet – nebo nevracení odpočtu.

Diskuze, odpovědi na dotazy.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.