Kurz: ÚČTO A DANĚ ANEB ŠKOLÍME SE V PŘÍRODĚ – XV. ROČNÍK (KÁCOV) | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XV. ročník (Kácov)

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Termín: 24. – 26. 8. 2017
Místo konání:
SPORTHOTEL KÁCOV, V Hájku 307, 285 09 KÁCOV
Dopravní spojení: Po dálnici D1 Praha - Brno, exit 49 (Psáře), dále po silnici č. 125 směr Kácov, na kraji Kácova doleva.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Zkušeným účetním, daňovým specialistům a poradcům.

Přínos / Cíl:

Na semináři získáte aktuální informace z daňové a účetní oblasti. Budete mít příležitost zapojit se do široké diskuze a vyměnit si zkušenosti s dalšími odborníky. Společně budete řešit problematická ustanovení vybraných zákonů. Příjemné chvíle zažijete nejen při pracovních, ale i relaxačních aktivitách.


Přednáší:
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušení komisařka při KDP ČR)
Ing. Ilona Součková (Generální finanční ředitelství)
Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař KDP ČR)

Program:

24. 8. 2017 (Čt); 11:00–17:00
PRAKTICKÉ PROBLÉMY PŘI UPLATŇOVÁNÍ DPH • Bc. Marta Šťastná
INFORMACE Z OBLASTI LEGISLATIVNÍHO VÝVOJE:
Praktický pohled na novely pro rok 2017 • očekávané změny pro rok 2018.

PROBLEMATICKÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O DPH:
Nové informace GFŘ • závěry Koordinačních výborů GFŘ a KDP ČR • aktuální judikatura v oblasti DPH.

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY:
Stanovení místa plnění u služeb • řetězové obchody • příklad na úpravu a vyrovnání odpočtu.

25. 8. 2017 (Pá); 10:00–17:00
DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOBÚČETNICTVÍ • Ing. Jiří Klíma

ROZBOR VYBRANÝCH USTANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB, KTERÁ BUĎ BYLA V POSLEDNÍ DOBĚ NOVELIZOVÁNA ANEBO JSOU PŘEDMĚTEM AKTUÁLNÍCH VÝKLADŮ:
Změny v oblasti osvobozených příjmů • bezúplatná plnění • půjčky • příjmy ze samostatné činnosti • provoz FVE • ostatní příjmy atd.

SHRNUTÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ:
Oblast hmotného a nehmotného majetku • dary • aktivace • právo stavby apod.

26. 8. 2017 (So); 9:00–13:00
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – VYBRANÉ TÉMATICKÉ OKRUHY • Ing. Ilona Součková
Přednáška bude zaměřena na schválenou novelu zákona o daních z příjmů.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÍ POPLATNÍCI A ZMĚNY V JEJICH DAŇOVÉM REŽIMU:
Rodinné fundace • vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů • úprava podmínek při uplatnění snižující položky podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů • možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…) • možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK – ÚPRAVA DO ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ SPOLEČENSTVÍ

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY – § 24 A § 25 ZDP :
Úpravy do finančního leasingu • daň z nabytí nemovitých věcí – daňový náklad či pořizovací náklad nemovitosti • náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva.

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK – § 26 - § 33:
Úpravy v majetku neodpisovaném • odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku) • majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny • odpisování majetku ve spoluvlastnictví • změny v odpisování nehmotného majetku.

OSTATNÍ ZMĚNY:
Postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci • zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku.

S ohledem na prázdninový program lze doplnit další tematické okruhy, které budou účastníci považovat za zajímavé.Poznámka:

Cena zahrnuje celodenní občerstvení.

Vzdělávací společnost 1. VOX a.s. zajistí rezervaci ubytování, účastníci si jej uhradí sami.
Pro požadavky na rezervaci ubytování a další dotazy pište na prihlaska@vox-kurzy.cz.

Více informací o areálu: www.sport-hotel.cz/homepageCenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.