Kurz: Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2018 | 1. VOX a.s. – školení, kurzy, semináře

Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2018

Litujeme, kurz se v tomto termínu nekoná, nebo již proběhl. Stejný kurz nemáme momentálně v nabídce. Vyberte si kurz s podobným programem:
Pro další informace nás prosím kontaktujte telefonicky 226 539 670 nebo e-mailem vox@vox-kurzy.cz.
Děkujeme za pochopení.

Volný cyklus tří seminářů, které lze absolvovat i samostatně.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Termín: 17. – 19. 1. 2018
Místo konání:
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Dopravní spojení: Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.
Další informace: Mapa Ubytování

Určeno:

Cyklus seminářů je určen hlavním i samostatným účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomickým a finančním manažerům a také všem, kteří se zabývají daňovou problematikou, pracují s účetnictvím nebo s jeho výstupy.

Přínos / Cíl:

Na seminářích získáte ucelené praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2018. Seznámíte se také s postupem, jak sestavovat závěrku s ohledem na nová pravidla.


Přednáší:
Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně, členka sekce DPH při KDP ČR)
Ing. Eva Krekulová (daňová poradkyně, členka sekce DPH při KDP ČR a zkušební komisařka)
Ing. Jana Pilátová (auditorka, daňová poradkyně, Prezidentka Svazu účetních České republiky, členka Národní účetní rady a pracovní skupiny MF ČR pro novelu vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů)

Program:

1. seminář:
17. 1. 2018; 9:00–16:00 • Daň z příjmů aktuálně pro rok 2018 • Bc. Marta Šťastná
• aktuální stav legislativy daně z příjmů,
• problematická ustanovení zákona pro sestavení daňového přiznání za rok 2017,
• nové závěry Koordinančních výborů KDP ČR a GFŘ,
• bezúplatné příjmy,
• osvobozené příjmy,
• úprava základu daně,
• zákonné opravné položky a rezervy,
• daňové a nedaňové výdaje,
• dlouhodobý majetek.

Dotazy a diskuze.

2. seminář:
18. 1. 2018; 9:00–16:00 • Účetní závěrka za rok 2017 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2018 • Ing. Jana Pilátová
Účetní závěrka za rok 2017:
Operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň).

Účetní závěrka (zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy; kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích).

Vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů – u jednotlivých účetních témat budeme věnovat pozornost i problematice daně z příjmů, tzn., jaké podklady budeme potřebovat z účetnictví pro správné sestavení daňového přiznání a jak správně „sladit“ analytické účty s potřebami daní.

Daňový balíček 2017 a jeho dopady do účetnictví, eventuálně vliv na účetní závěrku za rok 2017 – vklady majetku do obchodní korporace (např. a. s., s. r. o.) a následný prodej obchodního podílu; změny v daňových odpisech hmotného a nehmotného majetku; daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku; vratitelný přeplatek na dani z příjmů aj.

Novinky ve vyhlášce pro podnikatele pro rok 2018.

Dotazy a diskuze.

3. seminář:
19. 1. 2018; 9:00–14:00 • DPH aktuálně pro rok 2018 • Ing. Eva Krekulová
• informace o legislativním vývoji,
• předmět daně, obchodní majetek,
• zrušení úpravy společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) a s tím související přechodné období,
• nová úprava pro vznik povinnosti přiznat daň,
• základ daně a jeho opravy,
• nový přístup k mankám, škodám a ztrátám majetku,
• nové režimy přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017,
• změny v oblasti správy daně (ručení, nespolehlivá osoba),
• praktické problémy.

Dotazy a diskuze.Poznámka:

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.Cenové varianty:
Platnost kurzu vypršela!
Můžete si objednat:

Sociální sítě
Kontakt
1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1,
telefon: 226 539 670, 777 741 777, e-mail: vox@vox-kurzy.cz
Rychlá navigace
Zobrazit mobilní verzi
Všechna práva vyhrazena 1. VOX a.s.